Cyklister svinger til højre for rødt lys

Ca. 3 ud af 4 af de højresvingende cyklister, der ankommer til rødt lys i et lyskryds, svinger efterfølgende for rødt. Det viser resultaterne fra en ny undersøgelse foretaget af tre studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).  Resultater fra undersøgelsen tyder desuden på, at der ikke nødvendigvis er større risiko for trafikale konfliktsituationer, når cyklister svinger til højre for rødt lys frem for højresving ved grønt lys.

Af Jesper Larsen, Morten N. Olesen og Morten Stenberg - studerende ved DTU

En stor andel af de cyklister, der ankommer til rødt lys i et lyskryds, svinger efterfølgende til højre for rødt – tilsyneladende uden store komplikationer. Det viser en undersøgelse, som blev foretaget for at belyse flere forhold omkring det at svinge til højre for rødt; derunder om der er særlige problemer ved denne handling.

Tre studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har i forbindelse med et specialkursus hos Danmarks TransportForskning (DTF) og Center for Trafik og Transport (CTT) foretaget en undersøgelse af cyklisters højresving for rødt lys. Undersøgelsen udgjorde grundlaget for en eksamensrapport under vejledning af seniorforsker Tove Hels fra DTF og Steen Leleur fra CTT. Undersøgelsens hovedresul-tater er her præsenteret af de studerende. 

Undersøgelsen viste, at ca. 75 % af cyklisterne i gennemsnit svinger til højre for rødt, når de ankom til rødt lys. Andelen varierede fra 72 % til 84 % afhængigt af de lokale krydsforhold. Variationen i omfanget af sving for rødt skyldes formentlig forskelle mellem de fire kryds, som f.eks. antallet af cyklister i det enkelte kryds samt krydsopbygningen. Kø på cykelstien kan således være årsag til en højere andel af cyklister, der svinger for rødt, i nogle af krydsene.

Udover omfanget af højresving for rødt blev der i undersøgelsen set på en karakteristik af de cyklister, der svinger til højre for rødt.

Det blev fundet, at yngre cyklister generelt svinger mere for rødt end ældre, samt at mandlige cyklister har større tendens til at svinge for rødt end kvinder. 

Af de cyklister, der svinger for rødt, er der en markant større andel, der tydeligt orienterer sig, inden de kører ind i krydset, end for de cyklister, der svinger for grønt. Hele 71 % af de cyklister, der svingede for rødt orienterede sig til venstre, mens kun 34 % af de cyklister, der svingede for grønt, der orienterede sig til venstre. 

Dette tyder på, at cyklister, der svinger for rødt, er mere opmærksomme på den potentielle sikkerhedsmæssige risiko, der er forbundet med at bryde færdselsreglerne.

Undersøgelsen tyder imidlertid ikke på, at der opstår flere konfliktsituationer ved at foretage højresving for rødt signal. Antallet af observerede konfliktsituationer var dog for lavt til, at det kan konkluderes, at cyklisters højresving for rødt lys ikke øger antallet af konfliktsituationer.

 

Dataindsamlingen

  • Undersøgelsen er baseret på manuelle observationer i relevante kryds. I alt blev der registreret 1712 cyklister fordelt i fire kryds i Københavnsområdet. Observationerne blev foretaget både i morgenmyldretiden og eftermiddagsmyldretiden for de valgte kryds.
  • Krydsene blev bl.a. valgt ud fra det kriterium, at der skulle være tilstrækkeligt med cyklister, til at kunne opnå solide datamængder ud fra 14,75 timers observationer. Derfor er det kun én bestemt krydstype på cyklisternes hovedtrafikårer, der indgår i datamaterialet. Dette betyder, at data ikke kan betragtes som værende fuldt repræsentative.
  • Desuden kan det tænkes, at visse grupper er overrepræsenteret i undersøgelsen, og da trafikantadfærden varierer over forskellige befolkningsgrupper, kan der opstå yderligere skævvridning.

 

 


http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-02/Cyklister-svinger-til-hoejre-for-roedt-lys
28 MAJ 2020