Er cykelhjelme effektive?

I 1994 blev det i New Zealand lovpligtigt at cykle med cykelhjelm. Loven har medført en stigning i hjelmbrug på ca. 50-70 % afhængig af aldersgruppen og det er beregnet, at loven/den øgede hjelmbrug har ført til en samlet reduktion i antal hovedskader på næsten 30 %.  

Af Annette Meng

Povey et al. har i artiklen ”Cycle helmet effectiveness in New Zealand” fra 1999 undersøgt, hvilken effekt brug af cykelhjelm har på antal hospitalskrævende hovedskader. På baggrund af undersøgelsen konkluderer forfatterne, at et påbud om brug af cykelhjelm, fører til et markant fald (næsten 30 %) i antal hovedskader.

Efter påbudet om brug af cykelhjelm, har der været en stigning i hjelmbrug på ca. 50-70 % i New Zealand afhængig af aldersgruppen. En norsk undersøgelse (Statens vegvesen, 2007), refererer tilsvarende, at der er sket en stigning i hjelmbrugen i andre lande, som har indført hjelmpåbud. Omfanget heraf afhænger bl.a. af, om der var opfølgende kampagner og sanktioner. Det er kun 11 lande, som har et hjelmpåbud, nogle alene for børn og unge. Der er ikke foretaget registreringer af hjelmbrugen i alle landene.

Mange bruger cykelhjelm i New Zealand
I New Zealand er der en bemærkelsesværdig høj andel af cyklister, der bruger cykelhjelm. Ifølge Povey et al. (1999) har andelen af hjelmbrugere været nogenlunde stabil på 95 %, siden det blev lovpligtigt i 1994. Men allerede før lovgivningen var andelen høj blandt de yngste cyklister. I 1993 var den oppe på 80 % for de 5–12 årige.

Til sammenligning bruger ca. 11 % af cyklisterne i Danmark hjelm i bytrafikken. Blandt de yngste cyklister (til og med 10 år) bruger 67 % cykelhjelm, mens kun 5 % af de ældste (på 60 år og opefter) bruger hjelm.

For cyklister i eneuheld viste undersøgelsen, at en stigning i antallet af cykelhjelmsbrugere på 5 %, medførte en reduktion i antal hovedskader på 10,2 % hos de 5–12årige, 5,3 % hos de 13-18årige og 3,2 % for aldersgruppen 19 år og opefter. For uheld, hvor der var motorkøretøjer involveret medførte en tilsvarende stigning på 5 % i cykelhjelmsbrug en reduktion på 3,6 % i antal hovedskader. Der var for få uheld med motorkøretøjer involveret til at inddele i aldersgrupper.

Resultaterne viste ingen ændringer i alvorsgraden af hovedskaderne som følge af den øgede hjelmbrug. Dette kan måske forklares ved det lille og meget varierende antal alvorlige skader i undersøgelsen.

Jo større en andel af cyklisterne, der havde cykelhjelm på, desto mindre betydning havde en 5 % stigning i hjelmbrug på antal hovedskader. Altså vil en stigning fra 20 til 25 % hjelmbrug medføre en større reduktion i det absolutte antal hovedskader end en stigning fra 90 til 95 %. Dette forklarer forfatterne med, at når der er en mindre andel af cyklisterne, der har cykelhjelm på, er det oftest de cyklister, der er mere motiverede for at bruge hjelm, der bruger hjelm. Derfor er der en større sandsynlighed for, at de har sat sig ind i, hvordan hjelmen skal sidde og i et større omfang bruger den korrekt, så den yder optimal beskyttelse. Efter at det er blevet lovpligtigt, er der formentlig mange, der har hjelm på, fordi de er tvunget til det. Det kan betyde en mere sjusket hjelmbrug og dermed en mindre god beskyttelse.

 

Undersøgelsens metode og data
Resultaterne i undersøgelsen er baseret på hospitalsdata fra perioden 1990 - 1996. Kodningen af diagnoserne blev ændret i 1996, hvorfor data nyere end 1996 ikke er inddraget. For at få en indikation af cyklisternes uheldsfrekvens, havde de inddraget antallet af cyklister, der var blevet indlagt med ben frakturer. Ellers anvendte de antallet af cyklister, der var indlagt med hovedskader af forskellige typer – alt fra de mildere med eventuel hjernerystelse til de alvorlige hovedskader. Data vedrørende hjelmbrug fik de fra et nationalt observations studie, der blev foretaget to gange om året. I denne blev ca. 10.000 cyklister observeret på 60 udvalgte steder. Gennemsnittet af de to årlige optællinger blev anvendt. Den begrænsede information, der findes om antallet af cyklister i New Zealand, giver ikke indtryk af, at antallet af cyklister skulle være faldet som følge af lovgivningen. 


 

 


http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-02/Er-cykelhjelme-effektive
28 MAJ 2020