Mobiltelefoner påvirker fodgængeres adfærd negativt

Ny forskning peger på, at anvendelse af mobiltelefoner reducerer fodgængeres evne til at færdes trafiksikkert. Dette betyder, at risikoen for konflikter mellem fodgængere og bilister vil stige i takt med udbredelsen af mobiltelefoner blandt begge trafikantgrupper.

Af Thomas Troglauer

Indenfor de seneste årtier har forskningen rettet intensivt fokus på de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af anvendelse af mobiltelefoner under kørsel. Det er således veldokumenteret, at mobiltelefoner har negative indvirkninger på kørselspræstationen. Desuden viser en række undersøgelser, at anvendelsen af mobiltelefoner stiger, hvilket øger risikoen for ulykker betragteligt (1, 2, 3, 4)

Forskningen i mobiltelefoner er nu udvidet til andre trafikantgrupper. I to undersøgelser fra henholdsvis USA (5) og Australien (6) var fokus på, hvorledes fodgængeres trafikale adfærd blev påvirket, når de anvendte mobiltelefoner. Fodgængere er en af de grupper, der er mest sårbare overfor ulykker, fordi de er ubeskyttede. Fx kan kollision mellem en fodgænger og en bil, der kører 40 km/t, ofte have dødelig udgang. 

Begge undersøgelser var observationsundersøgelser, hvor forsøgsledere systematisk observerede fodgængeres adfærd, mens de krydsede en vej under anvendelse, henholdsvis ikke anvendelse af mobiltelefon. Adfærden blev observeret ud fra checklister (fx om fodgængerne ventede med at gå over vejen til krydsende bilister var stoppet; om fodgængerne orienterede sig, inden de krydsede vejen; hvor fodgængerne kiggede hen, mens de krydsede vejen).

I den amerikanske undersøgelse forekom der ingen påkørsler. Når man samlede alle kriterierne for usikker adfærd, fandt forfatterne, at der generelt var få fodgængere, der udviste decideret farlig adfærd. Men der var en væsentlig større andel af mobiltelefonbrugere, der viste usikker adfærd i forhold til dem, der ikke anvendte mobiltelefoner. Fx forekom det oftere, at fodgængere, der anvendte mobiltelefon, gik ud foran biler uden at stoppe for at orientere sig. Desuden var der flere mobiltalende fodgængere, der stoppede for en holdende bil. Det modsatte af hvad man ville forvente af fodgængere, der var opmærksomme på trafikken.

Forfatterne fandt generelt ikke forskelle i adfærden imellem de to typer af kryds. De fandt dog, at anvendelse af mobiltelefoner førte til mere trafikusikker adfærd. Fodgængere, der talte i mobiltelefon, havde tilbøjelighed til ikke at orientere sig, inden de gik ud i krydset. Ligeledes var der en tilbøjelighed til at krydse vejen, før krydsende bilister var stoppet, en tendens til ikke at kigge på trafikken, mens de krydsede vejen. Endelig havde fodgængere, der talte i mobiltelefon, tilbøjelighed til at gå langsommere, hvilket indikerer, at samtalen medførte en højere grad af mental belastning.

De to undersøgelser viser, at fodgængeres ad-færd påvirkes negativt af mobiltelefoner. Resultaterne understøtter således, at den mentale distraktion fra mobiltelefoner er ganske omfattende. Dette bliver problematisk, når fodgængere skal orientere sig. Orientering er en proces, der kræver, at fodgænge-ren har mentale ressourcer til rådighed for at kunne indhente relevante oplysninger om den trafikale situation.

Forfatterne fandt til gengæld ikke, at fodgængernes udsyn var blokeret af telefonen. Desuden var størstedelen af fodgængernes syn rettet mod trafikken, mens de krydsede vejen. 22 % af de fodgængere, der talte i mobiltelefon, kiggede på telefonen. Ved de signalregulerede kryds kiggede 89 % af disse også på trafikken, mens kun 55 % kiggede ved ikke signalregulerede kryds.

Udover mindre opmærksomhed på egen adfærd fører dette også til mindre opmærksomhed på andre trafikanter. Det er ikke blot et problem blandt fodgængere, men blandt alle trafikantgrupper. Mange konflikter i trafikken undgås ved, at trafikanter kompenserer for hinanden. Fx kan bilister, der registrerer, at en forankørende bil kører usikkert, kompensere for usikkerheden ved at forøge sikkerhedsafstanden. Ligeledes kan fodgængere, der registrerer rødkørsel hos en bilist, undgå en påkørsel simpelthen ved ikke at krydse vejen.

 


 

Kilder:

1 Dragutinovic, N. Twisk, D. (2005) Use of mobile phones while driving –effects on road safety. R-2005-12, SWOV Institute of road safety research.
2 Horrey, W.J., Wickens, C.D: (2004) Examining the impact of cell phone conversations on driving using meta-analytical techniques. Human Factors, 48, pp 196-205.
3 Patten, C.J.D., Kirchner, A., Östlund, J., Nilsson, L. (2003) Using mobile telephones: cognitive workload and attention resource allocation. Accident Analysis and Prevention. pp. 341-350.
4 Troglauer, T: (2006) Mobiltelefoner og trafiksikkerhed, DTF notat 2.
5 Nasar, J., Hecht, P., Wener, R. (2007): Mobile telephones, distracted attention, and pedestrian safety. Accident Analysis and Prevention, 39, in press.
6 Hatfield, J., Murphy, S. (2007): The effects of mobile phone use on pedestrian crossing behavior at signalised and unsignalised intersections, 39, pp. 197-205.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-03/Mobiltelefoners-paavirkning
25 SEPTEMBER 2020