Nr 05

Nr. 5 - Juni 2008: Simulatorer i trafiksikkerhedsforskning

Simulatorer i trafiksikkerhedsforskning

Inden for de seneste årtier er antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken faldet.

Sammenlignet med mange andre lande har Danmark et lavt antal dræbte og tilskadekomne i trafikken. En stor del af forklaringen skyldes udbygning og styrkelse af de såkaldte passive sikkerhedsforanstaltninger såsom sikkerhedssele, bedre karrosserier og udvikling af kofangere samt et mere tilgivende vejmiljø.

Det er dog ikke ensbetydende med, at vi skal læne os tilbage og være tilfredse med vores uheldsstatistikker. Tværtimod er det tid til at udtænke nye og anderledes tiltag, der kan nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken yderligere.

Det er almindelig anerkendt, at størstedelen af ulykker kan tilskrives menneskelige fejlvurderinger eller handlinger. For at kunne påvirke denne del af ulykkesbekæmpelsen er vi derfor nødt til at indhente ny viden om bilistadfærd fra ny teknologi.

Ny teknologi, som fx kørselssimulatorer, er et enestående redskab til at besvarehidtil uafprøvede forskningsspørgsmål. DTU Transport har købt en kørselssimulator for at øge bredden af forskningen gennem studier foretaget i en simulator.

Ikke alene giver denne kørselssimulator mulighed for at besvare vigtige forskningsspørgsmål. Den er også udviklet med en brugergrænseflade, der relativt ubesværet gør det muligt for studerende at foretage spændende eksperimenter i simulatoren i forbindelse med projektarbejde og eksamensopgaver.

Jeg håber disse artikler kan være med til at frembringeforskning, der kan bidrage med vigtig viden til nye sikkerhedstiltag i trafikken.

God fornøjelse
Annette Meng, cand.psych.
DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-05
25 SEPTEMBER 2020