Hvilken transportform er den sikreste?

Der er markante forskelle på, hvor stor risiko der er forbundet med at bevæge sig omkring i trafikken, alt efter hvilket transportmiddel man benytter. De seneste tal fra DTU Transport viser, at den risiko, man udsætter sig selv for, er 1.000 gang større, hvis man vælger at køre på knallert frem for at være passager i en bus.

Af Mette Møller
Risikoen generelt
I 2007 blev 379 personer i alderen 10–84 år dræbt i trafikken. 3.016 kom alvorligt til skade. Det samlede transportarbejde i 2007 var 73,8 mia. km. Det giver en samlet gennemsnitlig egenrisiko på 0,46 dræbte eller alvorligt tilskadekomne per 10 mio. km for trafikanter i alderen 10–84 år.

Mænd har større risiko end kvinder

I 2007 udgjorde mænd fortsat en større andel (68 %) af de dræbte og alvorligt tilskadekomne end kvinder (32 %). Tilsvarende tegnede mændene sig for en større andel af det samlede transportarbejde end kvinderne gjorde. Således blev 42,6 mia. km (58 %) tilbagelagt af mænd, mens 31,2 mia. km (42 %) blev tilbagelagt af kvinder. Beregning af risiko efter køn viser dog, at mænd havde større risiko for at komme til skade i trafikken end kvinder havde, også når der blev taget højde for forskelle i omfanget af transport. Samlet set havde mænd en egenrisiko på 0,54 for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade per 10 mio. km, mens egenrisikoen for kvinder var 0,35 per 10 mio. km.

 

Risiko efter trafikantart i 2007
Enhed: Dræbte og alvorligt tilskadekome per 10 mio. km.


               
Flest uheld med personbil

39 % af de dræbte eller alvorligt tilskadekomne i 2007 var enten fører af en personbil (27 %) eller passager i en personbil (12 %). 27 % var fører af knallert 30, knallert 45 eller motor-cykel. 17 % var cyklister, mens 11 % var fodgængere. De resterende 6 % var fører eller passager i en varebil, en lastbil, en taxa eller en bus. At der var flest dødsuheld og personskadeuheld med personbil var måske ikke så overraskende, idet 82 % af det samlede transportarbejde foregik i personbil enten som passager (20 %) eller som bilens fører (62 %). Beregning af risiko for fører af personbil viste, at egenrisikoen for mænd var 0,21, mens den var lidt lavere for kvinder (0,17). For mænd under 25 år var risikoen dog særlig høj, idet den var 10 gange højere end risikoen for de øvrige førere af personbil.

Knallert 30 er det farligste transportmiddel

Umiddelbart kunne man få det indtryk, at risikoen ved at køre med knallert 30 er langt mindre end risikoen ved at køre med personbil. I 2007 var 17 % (N=578) af de dræbte eller alvorligt tilskadekomne fører eller passager på en knallert 30. 3 % (N=92) var fører eller passager på en knallert-45, mens 9 % (N=292) var fører eller passager på en motorcykel. Tilsammen tegnede de tre typer tohjulede motorkøretøjer sig imidlertid kun for 1 % af transportarbejdet. Beregningen af egenrisiko for de tre transportmidler viser derfor, at risikoen var markant større ved at køre med knallert 30 end med personbil, selv om antallet af knallert 30 uheld var lavere end uheldstallet for personbil. Egenrisikoen for knallert 30 var den højeste på 28,43. Knallert 45 havde en egenrisiko på 8,10. Til sammenligning var egenrisikoen for bus kun 0,02. For motorcykler var stikprøven for lille til at beregne risiko i 2007.

Risikoen er faldet for cyklister

Antallet af dræbte og alvorligt skadede cyklister i alderen 16-74 år er faldet fra 712 personer i 2000 til 490 personer i 2007. Dette svarer til et fald på ca. 30 %. Omfanget af transport er i samme periode steget med 20 % fra 1.947 mio. km i 2000 til 2.354 mio. km. i 2007. Dette har ført til et fald i egenrisikoen for cyklister fra 3,66 i 2000 til 2,09 i 2007. Dette fald ses i alle aldersgrupper. Samtidig ses der dog en tendens til, at egenrisikoen for cyklister stiger med alderen. Således er egenrisikoen 2,84 for de 65-69-årige, 3,62 for de 70-74-årige mod 1,95 hos de 18-19-årige og 1,49 hos de 20–29-årige.

Er den danske trafik blevet mere sikker?

DTU Transports risikoberegninger viser, at udviklingen generelt går i retning af mere sikker trafik. Tallene viser dog også, at visse trafikantgrupper som fx unge bilister samt knallertkørere fortsat udgør en udfordring for trafiksikkerheden. Rapporten "Risiko i trafikken 2000–2007" rummer mange interessante informationer om risikoniveau samt udviklingen for forskellige transportformer. Da det er umuligt at gengive det hele her, opfordres læseren til selv at søge yderligere viden i rapporten.

 


 

Kilde:
Brems, C. & Munch, K. (2008). Risiko i trafikken 2000-2007. DTU Transport, rapport 2:2008

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-07/Hvilken-transportform-er-den-sikreste
28 MAJ 2020