Nr 10

Nr. 10 - januar 2010: Aldring, demens og bilkørsel

Aldring, demens og bilkørsel

Andelen af ældre mennesker i vores samfund er stigende. Danmarks statistik har estimeret at i år 2040 vil en femtedel af befolkningen være 65+. Samtidig er der en større og større andel af personer, som har kørekort, altså kan vi regne med, at der vil være en stor stigning i antallet af ældre bilister.

Når man bliver ældre øges risikoen for at udvikle alvorlige sygdomme såsom demens. Derfor må vi forvente en stigning i antallet af ældre bilister med helbredsmæssige problemer.

Nogle af disse sygdomme kan påvirke vedkommendes evne til at køre bil. Samtidig har forskningen vist, at uafhængig mobilitet er vigtig for ældre menneskers trivsel og helbred, og at tab af mobilitet ofte fører til øget behov for ekstern støtte, hvilket koster samfundet penge.

Vi er derfor nødt til at indsamle viden om denne gruppe af bilister for at kunne identificere hvilke tiltag, der byder på den bedste balance mellem trafiksikkerhed og mobilitet.

DTU Transport har netop udgivet to rapporter ”Aldring, demens og bilkørsel” og ”Helbredsmæssig kontrol ved ældre bilisters kørekortfornyelse – Evaluering af de sikkerhedsmæssige effekter af demens-testen”.

Rapporterne er produktet af projektet ”Demens og bilkørsel”, som er finansieret af TrygFonden.

I dette nyhedsbrev præsenterer vi nogle af pointerne og resultaterne fra disse to rapporter.

 

God læselyst
Anu Siren, Lektor
DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-10
25 SEPTEMBER 2020