Nr 11

Nr. 11 - Marts 2010: Distraktion i trafikken

Distraktion i trafikken

Distraktion i trafikken er ikke bare mobiltelefoner, der ringer. Bilførere bliver distraheret på mange måder, og både planlagte og uplanlagte hændelser kan distrahere. Første artikel i Nyhedsbrevet er en oversigt, der definerer og systematiserer distraktion.

Holdning og motivation er afgørende for, om vi som førere vælger at foretage distraherende handlinger, når vi kører. Det kan derfor være vigtigt at forstå førernes motiver, for at kunne ændre dem og dermedforbedre trafiksikkerheden. Dette er emnet for artikel to.

Kan man sammenligne cyklisme og bilisme, når det gælder distraktion? Både cyklisten og bilisten er jo underlagt Færdselsloven og skal orientere sig, manøvrere med videre, men cyklisten skal i modsætning til bilisten holde balancen og orienterer sig i højere grad auditivt. Hvad dette betyder for distraktionens indflydelse på trafiksikkerheden, berøres i den tredje artikel.

Den samme handling kan rumme både mental og motorisk distraktion – som for eksempel at bruge en MP3-afspiller, mens man kører bil.

Det at betjene MP3-afspilleren er en motorisk distraktion, mens det at lytte til den kan være en mental distraktion. Emnet udredes i den fjerde artikel, hvor det også klarlægges, at musik i bilen både kan føre til øget og nedsat koncentration hos føreren afhængig af situationen. Ligeledes kan taleradio i bilen øge førerens koncentration, med mindre føreren bliver meget engageret i programmet, for så kan det nedbringe koncentrationen!

Endelig undersøges det eksperimentelt i Nyhedsbrevets sidste artikel, om forskellige grader af motorisk og mental distraktion betyder noget for kørselspræstationen under forskellige omstændigheder. Og selvfølgelig gør det det. Bilkørsel foregår nu engang sikrest med begge hænder på rattet og under fuld koncentration.

God læselyst
Mette Møller og Tove Hels, seniorforskere
DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-11
25 SEPTEMBER 2020