Nr 12

Nr. 12 - april 2010: Så er motorcykelsæsonen i gang

Så er motorcykelsæsonen i gang

De tohjulede er kommet på vejene og aktualiserer diskussionen om motorcykel-kørsel og sikkerhed. Igennem de sidste mange år har motorcyklen vundet popularitet i en befolkningsgruppe, som vi ikke plejer at anse for så farlige i trafikken: De midaldrende trafikanter.

Men motorcykler er farlige. Dels fordi man sidder udsat, hvis uheldet sker, og dels fordi motorcyklen kan lægge op til en kørestil, der kan være risikabel. Det har da også kunnet konstateres, at motorcyklisternes andel af de dræbte trafikanter har været stigende. Det er derfor relevant at fokusere på denne trafikantgruppe.

Det er baggrunden for, at man i Havarikommissionen (HVU) i sit nyligt afsluttede tema har valgt at se nærmere på motorcykeluheld, for at finde frem til, hvilke faktorer, der spiller ind, når det går galt for motorcyklisterne. Nyhedsbrevet bringer de væsentligste resultater af denne analyse iden første artikel.

Som opfølgning på HVU’s rapport har Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med HVU gennemført nogle fokusgruppeinterviews med motorcyklister for at klarlægge deres holdninger til de anbefalinger, HVU kom med i sin rapport. Dette er emnet for den næste artikel i nyhedsbrevet.

I den tredje artikelgives der en karakteristik af motorcykelejerne, og en vurdering af, hvor stor uheldsrisiko de har i forhold til bilister.

I udlandet er tendenserne indenfor motorcykelkørsel de samme som i Danmark. I den sidste artikel i nyhedsbrevet refererer vi en skotsk undersøgelse af, i hvilken grad ønsket om at køre med høj hastighed på motorcykel hænger sammen med bl.a. motorcyklistens følelse af identitet og tilhørsforhold til andre motorcyklister.


God læselyst
Gitte Carstensen, seniorforsker
DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-12
25 SEPTEMBER 2020