Hvad ligger bag motorcyklisternes hastighedsvalg?

Det er ikke nødvendigvis det samme, der får motorcyklister til at køre for hurtigt i byen og på landet. Det er der en ny undersøgelse, der peger på.

Af Gitte Carstensen

I en skotsk undersøgelse har man forsøgt at finde frem til nogle af de faktorer, der får motorcyklister til at køre for hurtigt. 110 motorcyklister – næsten alle mænd – udfyldte spørgeskemaer over nettet, og blev som udgangspunkt spurgt, hvor ofte de ville køre hurtigere end hastighedsgrænsen på 2 vejtyper, som de fik vist billeder af: En bygade med 50 km/t hastighedsbegrænsning og en stor landevej/motorvej med op til 110 km/t hastighedsbegrænsning.

Derefter fik de stillet spørgsmål om,

 • hvor meget de nød at køre hurtigt
 • i hvilken udstrækning de følte, at det var op til dem selv hvor hurtigt de ville køre på strækningen
 • om de opfattede det at køre hurtigt som en del af deres identitet
 • om de mente deres motorcykelvenner generelt kørte for hurtigt og
 • i hvilken grad de følte, at de var en del af en gruppe af motorcyklister.

Det blev så undersøgt, om disse forhold havde betydning for, om svarpersonerne ville køre for hurtigt på de to vejtyper.

Det stod helt klart, at både på bygader og på store landeveje var det, at man nyder at køre hurtigt, af afgørende betydning for valget af for høj hastighed. Men der holdt ligheden også op. På landevejene var det af væsentlig betydning for hastigheden, om man følte en identitet som ”speeder”, om andre motorcyklister kørte for hurtigt, og om man følte et tilhørsforhold til andre motorcyklister. Jo højere man scorede på disse tre forhold, jo oftere angav man at ville køre for hurtigt på de store landeveje/motorveje. Hertil kom, at jo mere man følte tilhørsforhold til andre motorcyklister, jo mere påvirkede deres – høje eller lave – hastighed svarpersonens egen hastighed.

På bygaderne var det anderledes. Der hang valget af hastighed hverken sammen med personens identitet som ”hurtigtkørende motorcyklist” eller andre motorcyklisters hastighed. Det, at man nød at køre hurtigt, var den eneste faktor, der var afgørende for hastighedsvalget.

Det blev så undersøgt, om disse forhold havde betydning for, om svarpersonerne ville køre for hurtigt på de to vejtyper.

Undersøgelsens hovedresultater
Motorcyklister, der kører for hurtigt på bygader:
 • Nyder at køre hurtigt
 • Føler i højere grad end andre, at de ikke selv har kontrol over, hvor hurtigt man kan køre der
Motorcyklister, der kører for hurtigt på landeveje/motorveje
 • Nyder at køre hurtigt
 • Føler i højere grad end andre motorcyklister, at høj hastighed er en del af deres identitet
 • Mener i højere grad end andre, at deres motorcykelvenner kører med høje hastigheder
 • Føler sig i højere grad end andre motorcyklister som en del af et motorcykelfællesskab
           

Det stod helt klart, at både på bygader og på store landeveje var det, at man nyder at køre hurtigt, af afgørende betydning for valget af for høj hastighed. Men der holdt ligheden også op. På landevejene var det af væsentlig betydning for hastigheden, om man følte en identitet som ”speeder”, om andre motorcyklister kørte for hurtigt, og om man følte et tilhørsforhold til andre motorcyklister. Jo højere man scorede på disse tre forhold, jo oftere angav man at ville køre for hurtigt på de store landeveje/motorveje. Hertil kom, at jo mere man følte tilhørsforhold til andre motorcyklister, jo mere påvirkede deres – høje eller lave – hastighed svarpersonens egen hastighed.

På bygaderne var det anderledes. Der hang valget af hastighed hverken sammen med personens identitet som ”hurtigtkørende motorcyklist” eller andre motorcyklisters hastighed. Det, at man nød at køre hurtigt, var den eneste faktor, der var afgørende for hastighedsvalget.

 

 


 

Kilde:
Mark A. Elliott: Predicting motorcyclists' intentions to speed: Effects of selected cognitions from the theory of planned behaviour, self-identity and social identity. Accidens Analysis & Prevention, Vol 42, 2010. Pp. 718-725

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-12/Motorcyklistens-hastighedsvalg
28 MAJ 2020