Hvad gør trætte bilister?

Det kan undre, at mange bilister vælger at fortsætte deres kørsel, selv om de er trætte. Skyldes det utilstrækkelig viden om risikoen ved at fortsætte? Eller kender de risikoen, men handler ikke på den? Dette er nogle af de problemstillinger, der tages op i en norsk undersøgelse.

Af Elisabeth Framke

Det norske studie er udført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Der deltog 2783 privatbilister fra 18-61 år udtrukket tilfældigt fra en større gruppe, som tidligere frivilligt havde meldt sig til at deltage i forskellige undersøgelser. Ud af de 2783 bilister besvarede 1513 spørgeskemaet. 45 % er kvinder, 55 % er mænd. Undersøgelsens emne har muligvis især fået bilister, der selv har oplevet træthed i forbindelse med bilkørsel, til at deltage. Denne skævhed i data anses dog ikke for at være et problem, idet formålet netop er at undersøge symptomer, viden og adfærd i den forbindelse. Bilisterne besvarede bl.a. spørgsmål vedrørende viden om risiko, om forholdsregler før og under bilkørsel, anvendte forholdsregler før bilkørsel og anvendte forholdsregler under bilkørsel.

Viden om risiko

Der var generelt en god viden om risikoen for at falde i søvn under bilkørsel, og at det kan føre til uheld. Alvoren af søvnrelaterede uheld bliver dog undervurderet, hvilket muligvis afholder bilister fra at tage fænomenet alvorligt nok. I hvert fald rapporterede næsten tre ud af fire deltagere, at de fortsatte med at køre bil, selvom de egentlig følte sig for trætte.

Megafon udførte i 2008 en undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik.
1003 danske bilister blev spurgt om deres kendskab til og viden om betydningen af træthed under kørsel.

Resultaterne viste at:

  • 49 % af respondenterne tillagde træthed stor eller meget stor betydning
  • 15 % havde enkelte gange været lige ved at falde i søvn bag rattet!
  • I forhold til, hvordan man kan forebygge at køre i for træt tilstand, var der ingen som kom med det rigtige svar: Standse og sove i 15 minutter.
 
Hvad vidste bilisterne om forholdsregler under bilkørsel?

Deltagerne skulle vælge mellem en række mulige forholdsregler. Den forholdsregel, som de fleste af bilisterne syntes var mest effektiv, var at skifte chauffør. I situationer, hvor det ikke var muligt, betragtes en pause som mest effektiv, og der kunne her være tale om tre forskellige slags pauser. En pause kombineret med at stige ud af bilen blev vurderet som mest effektiv, efterfulgt af at tage en lur, og på tredjepladsen var at benytte pausen til at spise. Det, at åbne vinduet samt at bede andre passagerer om at tale med én, blev også hyppigt nævnt.

Hvilke forholdsregler benyttede bilisterne før bilkørsel?

Undersøgelsen tyder på, at flere ældre end yngre benytter sig af forskellige forholdsregler før bilkørsel for at undgå træthed. Et moderat alkoholforbrug eller helt at undgå alkohol, tilstrækkeligt med søvn natten før man skal køre samt planlægning af pauser under turen er det, der hyppigst oplyses som forholdsregel før kørslen.

Hvilke forholdsregler benyttede bilisterne under bilkørsel?

I forhold til de mest anvendte forholdsregler for at holde sig vågen under kørsel blev det at standse bilen og tage en lur først nævnt på niendepladsen. Andre forholdsregler blev nævnt i følgende rækkefølge: At åbne vinduet, at standse og stige ud af bilen efterfulgt af at sætte musik på, tale med sig selv, spise slik, drikke sodavand, drikke kaffe, bede andre passagerer om at tale med én.

 
Er der sammenhæng mellem viden og handling?

Spørgsmålet er imidlertid også, om der er sammenhæng mellem bilisternes viden om forholdsregler og det, de reelt gør i situationen. Denne sammenhæng er beskeden: En lur blev eksempelvis betragtet som en meget effektiv forholdsregel, men kun 10 % benyttede sig af dette i virkeligheden.

Forskel mellem ældre og yngre bilisters forholdsregler

Resultaterne tyder på, at de anvendte forholdsregler er relateret til alder. De ældre var mere tilbøjelige til at standse og stige ud af bilen eller tage en lur, når de blev trætte bag rattet. De yngre var derimod mere tilbøjelige til at fortsætte med at køre og at udføre forskellige aktiviteter i bilen for at holde sig vågne.

 

 


 

Kilde:
Nordbakke,S. & Sagberg, F: Sleepy at the wheel: Knowledge, symptoms and behaviour among car drivers. Transportation Research Part F Vol. 10, pp.1-10. 2007

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-13/Hvad-goer-traette-bilister
28 MAJ 2020