Børns brug af cykelhjelm

En amerikansk undersøgelse viser, at mange børn fortsat ikke bruger cykelhjelm, og at lovgivning om brug af cykelhjelm kan ændre på det.

Af Elisabeth Framke

En ny amerikansk undersøgelse omhandler 5 – 14-åriges brug af cykelhjelm. Netop denne aldersgruppe har i USA den største forekomst af skader ved cykling. Tidligere undersøgelser har dokumenteret, at brug af cykelhjelm reducerer risikoen for hovedskader med 45 %, risiko for hjerneskader med 33 %, risiko for skader i ansigtet med 27 % og risiko for skader, som koster menneskeliv, med 29 %. I forlængelse heraf er det vigtigt at få kendskab til, hvordan man bedst fremmer brug af cykelhjelm. I undersøgelsen sammenlignes amerikanske børns brug af cykelhjelm i 1994 med deres brug af cykelhjelm i årene 2001 til 2003. Endelig vurderes regionale forskelle i brug af cykelhjelm i forhold til forskelle i eksisterende lovgivning om brug af cykelhjelm.

Metode

Undersøgelsen bygger på en større telefoninterviewundersøgelse, hvor tilfældigt udvalgte voksne i alle USA`s stater blev interviewet mellem juli 2001 og februar 2003. En tilsvarende telefoninterviewundersøgelse blev udført i 1994, hvilket giver mulighed for at sammenligne resultaterne. Undersøgelsen omfattede telefoninterview med 2.409 personer med mindst et barn i alderen 5 - 14 år. Interviewene vedrørte barnets brug af cykelhjelm.

 
   
Udvikling i brug af cykelhjelm
Undersøgelsen viste, at tre af fire børn havde cyklet i løbet af perioden på 30 dage før telefoninterviewet. Af denne gruppe af børn brugte 48 % altid cykelhjelm, 23 % brugte nogle gange cykelhjelm, og 29 % brugte aldrig cykelhjelm. I 1994 havde også tre af fire børn cyklet i løbet af perioden på 30 dage før telefoninterviewet, men i 1994 udgjorde gruppen af børn, som altid brugte cykelhjelm, kun 25 %. Undersøgelsen dokumenterer således en markant stigning i brug af cykelhjelm. Trods denne stigning er der fortsat plads til forbedringer, idet kun lidt under halvdelen af de amerikanske børn altid brugte cykelhjelm.

Undersøgelsen viser en tydelig sammenhæng mellem lovgivning om brug af cykelhjelm og faktisk brug af cykelhjelm. Børn bosiddende i stater, hvor loven påbyder alle 5 – 14-årige at bruge cykelhjelm, var mere til bøjelige til altid at bruge cykelhjelm (59,3 %) i forhold til andre børn (37,8 %). Tilsvarende var børn bosiddende i stater med lokale love om brug af cykelhjelm mere tilbøjelige til altid at bruge cykelhjelm (44,9 %) i forhold til børn bosiddende i stater uden lovgivning på området (25,5 %). Lovgivning, som påbyder alle at bruge cykelhjelm, viste sig således at være mere effektiv end lokale love, som viste sig at være mere effektive end ingen lovgivning.

Lovgivning fremmer brug af cykelhjelm
I forbindelse med undersøgelsen blev alle stater i USA klassificeret, efter hvilken status lovgivningen havde i juli 2001, hvad angår brug af cykelhjelm.
Klassifikationen omfattede følgende tre grupper:
  1. Stater uden lovgivning om brug af cykelhjelm for 5 – 14-årige
  2. Stater med lokale love om brug af cykelhjelm for 5 – 14-årige
  3. Stater, hvor loven påbyder alle 5 – 14-årige at bruge cykelhjelm 
Ændring i normer
Forskerne, som har udført undersøgelsen, diskuterer den bagvedliggende mekanisme i lovgivningens betydning for brug af cykelhjelm. Det fremhæves, at brug af cykelhjelm er en synlig adfærd, og at synet af flere cyklister i gadebilledet med cykelhjelm på kan medvirke til, at endnu flere begynder at bruge cykelhjelm. Således kan lovgivningen understøttes af den synlige adfærd ved brug af cykelhjelm i forsøget på at ændre normerne i retningen af at få flere børn til altid at bruge cykelhjelm. Undersøgelsen viser dog også, at lovgivning ikke er tilstrækkeligt, idet der fortsat er en stor gruppe, der ikke anvender cykelhjelm.

 


 

Kilde:
Dellinger, A. M. & Kresnow, M.: Bicycle helmet use among children in the United States: The effects of legislations, personal and household factors. Journal of Satefy Research, 41, 375-380, 2010

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-14/Boerns-brug-af-cykelhjelm
28 MAJ 2020