Nr 17

Nr. 17 - Juni 2011: Fokus på cyklister

Fokus på cyklister

Som følge af Danmarks Grønne Transportpolitik, som Folketinget vedtog i 2009, er der afsat 1 mia. til at øge cykel-trafikken frem til 2013, og kommunerne skalselv investere et tilsvarende beløb. At cykle er sundt og tillige godt for miljøet, og mange kommuner har nu gang i aktiviteter, som skal få flere til at bruge cyklen.

Københavns Kommune har således for nylig sendt en ny Cykelstrategi for 2011-2025 til høring, og tidligere Teknik- og Miljøborg-mester Bo Asmus Kjeldgaard fortæller i et interview i dette Nyhedsbrev om nogle af de ting, man kan glæde sig til som cyklist i København, såfremt Cykelstrategien vedtages.

Noget af det, der virkelig kan rykke ved cyklismen, vil være at motivere flere til at bruge cyklen til og fra arbejde i stedet for andre transportmidler. Og her handler det bl.a. om at få gjort opmærksom på de mange værdier, der er forbundet med at cykle. En væsentlig faktor for at fremme brugen af cyklen er også, at det opleves som sikkert. Dette kan anskues både fra et overordnet plan, fx fordeling og placering af cyklist- henholdsvis biltrafik osv. og fra et individuelt plan, hvor brugen af cykelhjelm forbedrer sikkerheden,mens anvendelse af mobiltelefon og MP3-afspiller omvendt forringer sikkerheden.

Hvem er det, der bruger cykelhjelm, og hvordan fremmer vi brugen af den? Forfængeligheden gør sig gældende indenfor dette område og noget tyder på, at det kan fremme brugen af cykelhjelme, hvis de får et smartere udseende og samtidig også bliver mere tilgængelige.

Et fænomen, som vinder stadig større indpas, og som desværre kan forringe sikkerheden for cyklisterne, er anvendelse af mobiltelefoner og MP3–afspillere, mens man cykler. Hvor udbredt er det, og hvordan påvirker det egentlig cyklisternes kørsel og sikkerhed? Og hvor meget betyder det, at man samtaler med en anden cyklist?

Dette er nogle af de problemstillinger, der tages op i dette nyhedsbrev.

God læselyst
Lotte Larsen, seniorforsker
DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-17
25 SEPTEMBER 2020