Hvem bruger cykelhjelm?

Trods forbedringer af vejforholdene og den generelle trafiksikkerhed for cyklister, er der stadigvæk en betydelig risiko forbundet med at cykle. Flere undersøgelser har vist, at cyklisters risiko for alvorlige skader ved ulykker kan formindskes betydeligt ved brug af cykelhjelm. I det følgende omtales en ny tysk undersøgelse der ser nærmere på, hvilke ydre forhold, der karakteriserer cykelhjelmsbrugere, mens der i en ny dansk rapport ses nærmere på den danske udvikling indenfor brugen af cykelhjelm.

Af Simon Kærup

Nye tyske resultater

I Tyskland, hvor ca. 11 % af befolkningen benytter cyklen mindst en gang dagligt, mister ca. 400 cyklister årligt livet. Dermed er cyklisters risiko for at blive dræbt (målt pr. kilometer) ca. 3 gange større end bilisters. Det er flere gange påvist, at cykelhjelmen reducerer risikoen for at komme til skade eller blive dræbt i trafikken, men brugen af cykelhjelm er stadigvæk forholdsvis lav. Man ville derfor undersøge, hvem det er, der bruger cykelhjelm. Dette blev belyst på såvel husstandsniveau (samlede økonomi, antal medlemmer mv.), som på det individuelle niveau (alder, køn mv.).

Hovedresultaterne viste, at mænd brugte cykelhjelm i langt højere grad end kvinder: Blandt voksne cyklister, der ofte bruger cykelhjelm var kun 39,7 % kvinder. Samtidig brugte personer med en universitetsgrad (minimum bachelor) med større sandsynlighed cykelhjelm end andre. Det var også overraskende, at personer, som blot cykler engang imellem, med større sandsynlighed brugte cykelhjelm end personer, som cykler hyppigt eller meget sjældent.

I relation til husstanden, fandtes den største andel af cykelhjelmbrugere blandt husstande med børn. Og jo højere husstandsindkomsten var, des større sandsynlighed var der for, at der blev brugt cykelhjelm. Endelig var tilbøjeligheden til at bruge cykelhjelm også størst, når man boede i et byområde.    

De tyske forskere foreslår, at resultaterne bruges til at målrette fremtidige informationskampagner og politiske initiativer specifikt mod de grupper, hvor brugen af cykelhjelm er forholdsvis lav, fx kvinder, personer i lavindkomst husstande og cyklister i landområder.

Cykelhjelm er populært i Danmark og Norden
En ny undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker Trafik viser, at brugen af cykelhjelm har udviklet sig positivt de sidste par år i Danmark: 25 % af cyklisterne kørte med cykelhjelm i 2010 i modsætning til 15 % i 2008. Samtidig er det en positiv fremgang, der gør sig gældende på tværs af cyklisternes aldersgrupper og køn: Flere mænd og kvinder, såvel som børn, har taget brugen af cykelhjelm til sig. Også i det øvrige Norden ses en stigning, om end den er markant større for Danmark end de øvrige lande.
   

Tilgængelighed, design og pris ser ud til at have en betydning for danskernes brug af cykelhjelm

               

Årsagen til den positive udvikling i Danmark kan være, at Rådet for Sikker Trafik i deres kampagner for cykelhjelme bevidst har valgt at flytte fokus fra at tale om risiko og tilskadekomst ved ulykker til fokus på tilgængelighed og design. Dette skete på baggrund af undersøgelsesresultater som viste, at 37 % af befolkningen var klar over, at det var fornuftigt at køre med cykelhjelm og faktisk havde besluttet sig for at købe en, men blot manglede det sidste skub hen i butikken. Rådet for Sikker Trafik indgik således bl.a. i april 2010 en aftale med butikskæden Netto om at gøre det muligt at købe cykelhjelme i deres butikker. Cykelhjelmene blev udsmykket af kendte designere og solgt til en overkommelig pris. På den måde blev det gjort muligt, at købe en smart cykelhjelm, mens man alligevel var på indkøb.


 

Kilder:

Nolan Ritter & Colin Vance ‘The determinants of bicycle helmet use: Evidence from Germany’, Accident Analysis and Prevention 43 (2011) 95–100

Behrensdorff, I. ’Cyklisters brug af cykelhjelm og knallertkøreres brug af styrthjelm i bytrafik’, Rådet for Sikker Trafik, 2011

www.sikkertrafik.dk/Aktuelt/Nyheder/Cykelhjelme-er-et-hit

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-17/Hvem-bruger-cykelhjelm
28 MAJ 2020