Nr 19

Nr. 19 - Marts 2012: Unge bilister og spirituskørsel

Unge bilister og spirituskørsel

Ét af hovedresultaterne fra det omfattende projekt DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) var, at uheldsrisikoen ved kørsel med ulovlige alkoholpromiller er meget stor. Endvidere blev det i DRUID bekræftet, at risikoen for at komme i et færdselsuheld og blive alvorligt skadet er mange gange højere for ungebilister i alderen 18-24, end den er for andre aldersgrupper.

Dette har skabt en debat omkring muligheden for at indføre en lavere promillegrænse for ungebilister samt omkring, hvilken sikkerhedsmæssig effekt en sådan lovgivning ville have.

Mange stater i USA, Canada og Australien har for år tilbage indført en sådan lavere promillegrænse for unge motorførere og/eller uerfarne motorførere, og en del europæiske lande er fulgt efter indenfor de seneste år. Disse lande omfatter Grækenland, Luxemburg, Holland, Letland, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig.

I litteraturen findes mange evalueringer af effekten ved at indføre en lavere promillegrænse for unge bilister, men i Europa er der kun fundet egentlige evalueringer sted i Østrig og Tyskland.

Dette nyhedsbrev sætter fokus på undersøgelser af unges risiko for spiritusuheld og hvorfor de unges risiko er så høj. Desuden gennemgås evalueringer fra USA og Europa af nedsatte promillegrænser for unge motorførere. Endelig refereres i en artikel anbefalinger med hensyn til, hvordan man bedst kan formidle oplysningerne om den høje risiko for de unge motorførere til målgruppen.

 

God læselyst
Inger Marie Bernhoft, seniorforsker
DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-19
25 SEPTEMBER 2020