Risiko efter alder og promille

Den internationale forskningslitteratur har de sidste 50 år peget på, at alder og alkohol er store risikofaktorer for trafikuheld. Litteraturen har i den forbindelse peget på, at unges alder, manglede erfaring og alkoholforbrug, udgør væsentlige risikofaktorer for trafikuheld.

Af Elisabeth Framke, Simon Kærup og Poul Lyk Sørensen

Spirituskørsel

Spirituskørsel forekommer mindre hyppigt blandt unge bilister end blandt andre aldersgrupper. På trods af det spiller alkohol alligevel en væsentlig rolle i mange unge bilisters alvorlige uheld. Dette skyldes, at unge bilister allerede med en alkoholpromille på 0,5 har en uheldsrisiko, der er væsentlig forhøjet i forhold til, hvis de ikke havde drukket. Årsagen til den høje uheldsrisiko er at de unge mangler erfaring som bilist og at alkohol har en kraftigere virkning på unge. Alkohol spiller således en væsentlig rolle i unges trafikuheld, især når kørsel i alkoholpåvirket tilstand kombineres med andre faktorer som høj hastighed, kørsel om natten og kørsel med venner som passagerer.

Risici forbundet med alkoholindtagelse som bilist

Alkohol har generelt en lammende effekt på hjernen, hvilket medfører færre hæmninger, reduceret evne til at koncentrere sig, forringet hukommelse og øget overvurdering af egne evner. Specifikt i forhold til køreadfærd gør indtagelse af alkohol, at bilisten reagerer langsommere og slingrer mere. Bilisten bliver også mere ligeglad, og den alkoholpåvirkede bilist er derfor mindre tilbøjelig til at kompensere for sine reducerede færdigheder. Endelig har alkoholindtagelse den effekt, at bilisterne undervurderer risikoen i trafikken. 

 

(European Road Safety Observatory 2006) om hvorfor spirituskørsel er særlig farlig for unge:

  • Unge er ikke vant til alkohol, og har derfor en lavere tolerance
  • Det at køre er mere krævende for unge uerfarne bilister
  • Alkohol nedsætter hæmninger, og unges selvkontrol er i forvejen ikke så udviklet
  • Unge undervurderer deres promille 
         
Risiko i trafikken efter alder og promille

En tysk undersøgelse (Krüger, 1995) viste, at risikoen for 18-24 årige motorførere for at forårsage en ulykke øges med 44 % ved en alkoholpromille på 0,3 i forhold til en promille på 0.

En amerikansk undersøgelse (Preusser, 2002) af ca. 200.000 dødsulykker i perioden fra 1987 til 1999 viste, at risikoen for 16-20 årige, nyuddannede motorførere for at komme til skade i et færdselsuheld forøges med 32 % ved en promille på kun 0,1 i forhold til en promille på 0, og at risikoen for de 21-24 årige motorførere tilsvarende øges med ca. 18 % og for de 25-34 årige med ca. 9 %. Endvidere viste undersøgelsen, at uheldsrisikoen for nyuddannede motorførere er cirka dobbelt så høj ved en alkoholpromille på 0,1 som for de 21-24 årige motorførere og svarer til risikoen for de 25-34 årige motorførere ved en alkoholpromille på 0,8.

En anden amerikansk undersøgelse (Zador et al., 2000) viste, at risikoen for at omkomme i et eneuheld for 16-20 årige motorførere øges med ca. 55 % ved en alkoholpromille på mellem 0,1 og 0,19 i forhold til en promille på 0, mens risikoen for 16-20 årige kvindelige motorførere tilsvarende øges med ca. 35 %.

  • Ædru unge i alderen 18 til 24 år har en uheldsrisiko, der er mere end fire gange så stor som erfarne bilister
  • Unge med alkoholpromille på 0,5 har en uheldsrisiko, der er mange gange højere, end hvis de ikke havde drukket
  • Det vurderes generelt, at en bilist først er erfaren, når vedkommende har kørt bil i mindst seks år eller har kørt 100.000 km

En undersøgelse fra New Zealand (Keall et al., 2004) viste, at risikoen for 14-19 årige motorførere for at komme til skade i et færdselsuheld tredobles ved en promille på 0,2 i forhold til en promille på 0, og at risikoen for 20-29 årige motorførere tilsvarende fordobles ved en promille på 0,2 i forhold til en promille på 0.

Endelig viste en tredje amerikansk undersøgelse (Blomberg, 2005), at ulykkesrisikoen for 16 -20 årige motorførere er betydeligt højere ved alle alkoholkoncentrationer end for ældre motorførere, og at unge motorførere allerede ved en promille på 0 har en uheldsrisiko, som svarer til de 45-54 årige motorføreres uheldsrisiko ved en alkoholpromille på 0,8. Endelig viste en undersøgelse, baseret på de samme data (Peck et al. 2008), at ulykkesrisikoen for motorførere under 21 år øges med 13 %, 34 % og 64 % ved en promille på henholdsvis 0,1, 0,2 og 0,3, mens ulykkesrisikoen for motorførere over 21 år først øges ved en alkoholpromille på over 0,5. Bilister under 21 år har således større risiko for at blive involveret i uheld, når de kører efter at have drukket, end de øvrige aldersgrupper. Undersøgelsen konkluderede, at unge bilister er mere sårbare overfor alkoholens effekter; unge uerfarne bilister har mindre køreerfaring og ringere evne og modenhed til at håndtere risiko hvilket medfører en øget uheldsrisiko.

Unge bilisters alkoholforbrug er således i udgangspunktet ekstra problematisk, da unges kørsel under påvirkning af alkohol er forbundet med ekstra risiko i trafikken.

 


 

Kilder:
Blomberg, R.D. (1992). Lower BAC limits for youth; evaluation of the Maryland .02 law. Washington D.C.: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration

Keall, M., Frith, W. & Patterson, T. (2004). The influence of alcohol, age and number of passengers on the night-time risk of driver fatal injury in New Zealand. Accident Analysis and Prevention, 36, 169-178

Krüger, H.-P. (1995). Das Unfallrisiko unter Alkohol. Fischer, Stuttgart

Peck, R.C., Gebers, M.A., Voas, R.B. & Romano, E. (2008). The ralationship between blood alcohol concentration (BAC), age, and risk. Journal of Safety Research, 39, 311-319

Preusser, D.F. (2002). BAC and fatal crash risk. I: ICADTS 2002 Symposium Report ”The issue of Low BAC”

Zador, P.L., Krawchuk, R.B. & Voas, R.B. (2000). Relative risk of fatal crash involvement by BAC, age and gender. NHTSA Report No. DOT HS 809050, US Department of Transportation, Springfield, VA, USA

Novice Drivers. European Road Safety Observatory (2006). Novice Drivers, retrieved April 10, 2007 from www.erso.eu

ETSC Fact sheet, Drink Driving and Young and Novice Drivers, November 2008

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-19/Risiko-efter-alder-og-promille
28 MAJ 2020