Hvor mange timer privat øvelseskørsel er nok?

I USA er privat øvelseskørsel en obligatorisk del af det at tage kørekort. Men der mangler viden om, hvor mange timer privat øvelseskørsel teenagere bør have, og hvor mange timers øvelseskørsel de faktisk får. Formålet med den artikel, der refereres her, var, at kvantificere, hvor mange timer forældre bruger på privat øvelseskørsel med deres teenagere i forskellige stater i USA. Undersøgelsen fokuserer på kvantiteten og ikke kvaliteten af den private øvelseskørsel.

Af Liva Abele og Mette Møller

Privat øvelseskørsel er obligatorisk

I USA er der vedtaget en lovgivning om trinvist kørekort (graduated driver licensing), der omfatter obligatorisk privat øvelseskørsel i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Hvad er privat øvelseskørsel:
Privat øvelseskørsel er en betegnelse, der anvendes om unges mulighed for at øve sig i at køre bil under supervision af en ikke professionel ledsager. Der stilles typisk visse krav til ledsageren, fx med hensyn til kørekort, alder og køreerfaring

De fleste stater har fastsat et obligatorisk minimumstimetal, men det varierer fra stat til stat. 27 stater kræver mindst 50 timer privat øvelseskørsel, 18 stater kræver mindre end 50 timer, og fem stater har ingen krav til omfanget af privat øvelseskørsel. Der mangler dog viden om, hvor mange timer privat øvelseskørsel teenagere faktisk får.

Undersøgelsens deltagere

Der blev i 2008 gennemført en national internetbaseret undersøgelse i USA, hvor forældre til teenagere, der netop havde fået kørekort, blev bedt om at besvare en række spørgsmål om deres deltagelse i deres teenageres private øvelseskørsel.

Undersøgelsens deltagere var forældre i alderen 30-65-år, der havde hjulpet deres teenagere med at lære at køre bil. Teenageren skulle være 14-17 år og have bestået køreprøven i løbet af det foregående år. Invitationerne til at deltage i undersøgelsen blev sendt til 31.911 forældre via e-mail. De første 500 mødre og 500 fædre, der svarede, blev medtaget i undersøgelsen.

Halvdelen af respondenterne boede i en stat, hvor der krævedes mindst 50 timer privat øvelseskørsel, en tredjedel i stater med krav om mindre end 50 timer og 17 % boede i stater uden krav til omfanget af privat øvelseskørsel.

Hvor mange timer bruger forældrene?

Resultaterne viste, at 61 % af forældrene havde deltaget i mere end 50 timer privat øvelseskørsel, og at 20 % af forældrene højst havde deltaget i 25 timer privat øvelseskørsel. Resultaterne viste endvidere en sammenhæng mellem kravet til og omfanget af privat øvelseskørsel. I stater med høje krav til omfanget af privat øvelseskørsel var omfanget af privat øvelseskørsel større end i stater med lavere krav. Resultaterne viste desuden, at hvis den ene forælder var involveret i øvelseskørslen, var den anden forælder det som oftest også. Hvis begge forældre var involveret, fik teenageren mere træning, end hvis det kun var den ene forælder, der var involveret. Urbaniseringsgraden spillede også en rolle for omfanget af øvelseskørsel, idet teenagere fra landet trænede mere end teenagere fra byen. 

Resultaterne af den amerikanske undersøgelse:

  • 70 % svarede, at det var nemt at undervise i grundlæggende kørefærdigheder
  • 46 % svarede, at det var svært at undervise i videregående kørefærdigheder
  • 61 % af forældrene svarede, at de havde deltaget i mindst 50 timer øvelseskørsel med deres teenagere
  • I 69 % af tilfældene var begge forældre involveret i øvelseskørsel med deres teenagere 
       
Forældrene er nervøse

70 % af forældrene svarede, at det var forholdsvis nemt at undervise deres teenagere i de grundlæggende praktiske kørefærdigheder. Ca. halvdelen svarede, at det var svært for dem at undervise deres teenagere i videregående kørefærdigheder (fx kørsel på motorvej, kørsel under dårlige vejrforhold etc.). 59 % af forældrene havde været nervøse for at lære deres teenagere at køre bil og ca. halvdelen syntes, at det kunne være svært at finde tid til det.

Høje krav er nødvendige

På baggrund af undersøgelsens resultater konkluderer forfatterne, at hvis man vil have teenagere fra stater uden krav til omfanget af øvelseskørsel til at træne mere, er det nødvendigt at indføre høje krav til omfanget af privat øvelseskørsel. Forfatterne foreslår endvidere, at der oprettes skadeforebyggelsesprogrammer med henblik på at støtte omfanget af øvelseskørsel i familier, hvor der kun er en forælder samt i familier, der er bosat i byområder.

 


 

Kilde:
Jacobsohn, L., Garcia-Espana, J. F., Durbina, D.R., Erkoboni, D., Winston, F.K. (2012). Adult-supervised practice driving for adolescent learners: The current state and directions for interventions. Journal of Safety Research, 43, p. 21-28.
http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-20/Omfanget-af-privat-oevelseskoersel
28 MAJ 2020