Er indholdet af privat og professionel øvelseskørsel forskelligt?

Nogle lande tillader privat øvelseskørsel i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Man ved dog meget lidt om indholdet og kvaliteten af den private øvelseskørsel, der finder sted. I den norske undersøgelse der refereres her, sammenlignes indholdet af privat øvelseskørsel med indholdet af øvelseskørsel med en professionel kørelærer. Resultatet viser, at der er store forskelle på de to typer af øvelseskørsel.

Af Liva Abele og Mette Møller

Køreerfaring og uheldsrisiko

Tidligere undersøgelser tyder på, at nye bilister, der har deltaget i privat øvelseskørsel (inden han/hun får sit kørekort), har lavere uheldsrisiko end nye bilister, der ikke har deltaget i privat øvelseskørsel. Tilsvarende har tidligere undersøgelser vist, at køreskoleelever, der har deltaget i privat øvelseskørsel, har større sandsynlighed for at bestå køreprøven. De positive effekter skyldes blandt andet, at privat øvelseskørsel medfører øget køreerfaring. Det diskuteres dog løbende, om bilister, der har fået professionel træning af en kørelærer, er sikrere bilister end dem, der har lært at køre bil på anden vis.

Fokus under privat øvelseskørsel:

  • Høj fokus på farttilpasning, risikoundgåelse og afstand til den forankørende bil
  • Lav fokus på opfattelse af farer i trafikken samt vigtigheden af at være fremsynet i trafikken
  • Træning ved høj fart, herunder motorvejskørsel, vognbaneskift og overhaling, undgås 
           
Privat øvelseskørsel i Norge

I Norge må køreskoleelever ud over køreskoleundervisningen deltage i privat øvelseskørsel under ledsagelse af en person, der er mindst 25 år gammel og som har haft kørekort uafbrudt i de sidste fem år. Det er meget almindeligt, at køreskoleeleverne supplerer den obligatoriske køreskoleundervisning med privat øvelseskørsel, da det er en billig måde at opnå tilstrækkelig erfaring til at kunne bestå køreprøven på sammenlignet med øvelseskørsel med en professionel kørerlærer. 

Om undersøgelsen
Formålet med den undersøgelse, der refereres her, var at undersøge og sammenligne omfang og indhold af henholdsvis privat øvelseskørsel og øvelseskørsel med en professionel kørelærer.

1419 tilfældigt udvalgte unge bilister i alderen 18-20 år deltog i en spørgeskemaundersøgelse. Analyserne viste, at stikprøven var repræsentativ.

Deltagerne blev bedt om at angive, hvor mange timers privat og professionel øvelseskørsel de havde deltaget i. De blev endvidere bedt om at vurdere, hvor meget vægt, der var blevet lagt på forskellige aspekter i forbindelse med den professionelle og den private øvelseskørsel.

Omfang af øvelseskørsel

Deltagerne havde i gennemsnit haft 14 timers professionel øvelseskørsel med en kørelærer og i gennemsnit 115 timers privat øvelseskørsel. Mænd havde deltaget i mere privat øvelseskørsel end kvinder, og personer bosat på landet havde deltaget i mere privat øvelseskørsel end personer bosat i byen. Det samlede antal professionelle køretimer var lavt for dem, der også havde et lavt omfang af privat øvelseskørsel. Undersøgelsen giver ingen forklaringer på disse forskelle.

Stor forskel på privat og professionel øvelseskørsel

Deltagerne fandt, at der var stor forskel på den private og den professionelle øvelseskørsel. Den største forskel var, at aspekter som opfattelse af farer i trafikken, overhaling, vognbaneskift, betydning af at være fremsynet i trafikken, træning på accelerationsbaner mv. stort set ikke indgik i privat øvelseskørsel. Ved privat øvelseskørsel var fokus især på farttilpasning, risikoundgåelse og afstand til den forankørende bil.

Resultaterne viste endvidere, at professionelle kørelærere generelt var mere opmærksomme på alle de aspekter af øvelseskørslen, der indgik i spørgeskemaet, end de private kørselsledsagere var, dog med undtagelse af start/stop af bilen. De professionelle kørelærere var især opmærksomme på evnen til at opfatte farer i trafikken, på farttilpasning, færdselsregler og betydningen af fremsynethed i trafikken.

Ifølge forskerne kan én af forklaringerne på forskellen på den private og den professionelle øvelseskørsel være, at privat øvelseskørsel foregår i biler, der ikke er forsynet med dobbelt kontroludstyr såsom en ekstra bremsepedal. Det medfører, at ledsageren lægger stor vægt på at undgå risikosituationer, da han/hun har begrænset mulighed for at gribe ind, i tilfælde af, at der skulle opstå en farlig situation.         
Potentiale for forbedring af privat øvelseskørsel

På baggrund af undersøgelsens resultater konkluderes det, at privat øvelseskørsel kan sikre nye bilister større køreerfaring, inden de får deres kørekort. Ulempen er dog, at vigtige elementer så som opfattelse af farer i trafikken, overhaling, vognbaneskift og vigtigheden af at være fremsynet i trafikken har lav fokus. I det omfang man benytter privat øvelseskørsel, er det derfor helt afgørende at sikre, at der er tæt sammenhæng mellem den private og den professionelle øvelseskørsel således, at alle centrale aspekter dækkes på en tilstrækkelig og forsvarlig måde. Gennem undervisningsplaner, lærervejledninger mv. er det muligt at påvirke indholdet af den professionelle øvelseskørsel, som kørelærere står for. Denne mulighed har man ikke i forbindelse med privat øvelseskørsel, og det er derfor umiddelbart vanskeligt at sikre, at privat øvelseskørsel indeholder bestemte elementer.

 

 


 

Kilde:
Tronsmoen, T. (2011). Differences between formal and informal practical driver training as experienced by the learners themselves. Transportation Research Part F, 14, p. 176-188

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-20/Privat-contra-professionel-oevelseskoersel
28 MAJ 2020