Holdning til trinvist kørekort og effekt på uheldsrisiko

For at opnå en positiv effekt af trinvist kørekort er det vigtigt, at både forældre og de unge bilister selv bakker op om de restriktioner, der er på de unges bilkørsel. I denne undersøgelse ses der på sammenhængen mellem holdning til trinvist kørekort og effekten på uheldsrisiko, når de unge bilister er blevet 21 år.

Af Mette Møller

Opbakning er vigtig

I lande som fx USA, Canada, New Zealand og Australien har trinvist kørekort bidraget til et fald i unge bilisters uheldsrisiko. Trods den positive effekt er unge bilister dog fortsat overrepræsenteret i færdselsuheld i de pågældende lande.

For at opnå en positiv effekt af trinvist kørekort, er det afgørende, at de unge bilister og deres forældre bakker op om lovgivningen, og at de efterlever de restriktioner på de unges bilkørsel med eller uden ledsager, som lovgivningen tilsiger.

Hvad er trinvist kørekort?
Trinvist kørekort (graduated driver licensing - GDL) er et system, der indebærer visse restriktioner med hensyn til, hvornår og i hvilke situationer unge bilister må køre bil.

De specifikke restriktioner kan variere, men det grundlæggende princip er det samme: at reducere unge bilisters uheldsrisiko ved at begrænse deres bilkørsel i høj-risiko situationer.

Holdning, adfærd og uheldsrisiko

Tidligere undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem forældrenes håndhævelse af restriktionerne og omfanget af uheld samt færdselsforseelser hos helt unge bilister. Formålet med den undersøgelse, der refereres her, var at se på, om der er en sammenhæng mellem holdningen til trinvist kørekort på det tidspunkt hvor de unge begynder at tage kørekort og deres kørestil og uheldsrisiko, når de som 21-årige er blevet unge voksne.

Trinvist kørekort i New Zealand

Alle nye bilister (uanset alder) er omfattet af ordningen. Personer der ønsker at tage kørekort får først et midlertidigt kørekort (learner license). For at få det midlertidige kørekort, skal personen have en lægeattest samt bestå en skriftlig og mundtlig teoriprøve. Det midlertidige kørekort giver den nye bilist lov til at øve sig i at køre bil, under supervision af en ikke professionel ledsager. Et ”L” (learner) skal placeres synligt på bilen.

Efter 6 mdr. får den nye bilist lov til at køre uden ledsagelse, men der er visse restriktioner mht., hvornår og i hvilke situationer, den nye bilist må køre alene. Er den nye bilist i alderen 15-24 år, er der begrænsninger på kørslen i 18 måneder. Er den nye bilist over 24 år er der kun begrænsninger i 6 mdr.

Efter 18 (6) måneder, kan den nye bilist gå op til en køreprøve (teoretisk og praktisk). Hvis denne bestås, får den nye bilist et fuldt kørekort uden restriktioner. (For yderlige detaljer om trinvist kørekort i New Zealand henvises der til Begg & Stephenson , 2003).

Deltagere og procedure

732 New Zealandske unge og deres forældre deltog i undersøgelsen. Alle unge blev interviewet tre gange: som 15-årige, som 18-årige og som 21-årige. Interviewene blev foretaget efter et interviewskema med faste svarmuligheder.

Følgende kørselsrestriktioner indgik i undersøgelsen: kørsel under supervision af ikke professionel ledsager, forbud mod at køre alene i tidsrummet kl. 22-05, forbud mod at køre alene med passagerer under 20 år, forbud mod at køre bil med en alkoholpromille på 0,03 eller derover.

Som 15-årige blev de unge spurgt om deres holdning til de restriktioner som trinvist kørekort indebærer. De blev også spurgt, hvor meget de forventede, at restriktionerne ville påvirke deres kørsel. Som 18-årige blev de igen spurgt om deres holdning til restriktionerne. Endvidere skulle de svare på, hvor meget restriktionerne rent faktisk påvirkede deres kørsel. Som 21-årige skulle de svare på, hvor ofte de deltog i forskellige typer af risikobetonet kørsel (overtrædelse af hastighedsgrænsen, kørsel uden sikkerhedssele, kørsel i alkoholpåvirket tilstand etc.). Endvidere skulle de svare på, hvor mange uheld de havde været involveret i.

Forældrene skulle kun deltage i undersøgelsen én gang. På det tidspunkt hvor deres barn var 15 år, blev de bedt om at udfylde et spørgeskema, hvor de tilkendegav, hvor besværligt/ubelejligt de forventede, at de forskellige restriktioner på de unges kørsel ville blive for familiens transport. Endvidere skulle de for hver enkelt restriktion svare på, om havde en positiv eller negativ holdning til den pågældende restriktion.

Eksempler på ofte benyttede kørselsrestriktioner:

  • Forbud mod kørsel i aften og nattetimerne
  • Forbud mod kørsel med jævnaldrende passagerer
  • Alkoholpromillegrænse på 0,00 (uafhængig af promillegrænsen for øvrige bilister)
                 
Positiv holdning til trinvist kørekort

Ca. 90 % af forældrene havde en positiv holdning til de kørselsrestriktioner, som trinvist kørekort indebar. Der var ingen forskel afhængig af køn. Tilsvarende mente lagt de fleste, at restriktionerne ikke ville vanskeliggøre familiens transport.

Ca. 80 % af de unge på 15 år bakkede op om kørselsrestriktionerne. 2/3 af de 15-årige mente ikke, at restriktionerne ville få særlig stor betydning for deres kørsel. Tre år senere, da deltagerne var blevet 18 år, var der signifikant flere af de unge mænd end af de unge kvinder, der mente, at restriktionerne begrænsede deres bilkørsel. Opbakningen til trinvist kørekort var faldet til 69 % blandt mændene og 74 % blandt kvinderne.

Effekt på uheldsrisiko af forældres holdning

Undersøgelsen viste, at unge mænd der havde forældre, der mente, at det var besværligt og ubelejligt, at den unge skulle være under ledsagelse i forbindelse med bilkørsel havde øget uheldsrisiko som 21-årig. Denne sammenhæng blev ikke fundet blandt de unge kvinder.

Forskellig effekt på unge mænd og kvinder

For de unge mænd viste resultaterne endvidere, at dem der som 15-årig forventede og som 18-årig oplevede, at deres bilkørsel i høj grad blev begrænset af kørselsrestriktionerne i højere grad var involveret i risikokørsel og have øget sandsynlighed for at have været involveret i uheld som 21-årig.

For de unge kvinder blev der fundet en sammenhæng mellem en generelt negativ holdning til kørselsrestriktionerne både som 15-årig og 18-årig og en øget sandsynlighed for risikobetonet kørsel og for at have været involveret i et uheld som 21-årig. Resultatet viste endvidere, at kun få kvinder som 18-årige oplevede, at de i høj grad var begrænset af ikke at måtte køre bil efter at have indtaget alkohol. Disse kvinder havde dog 5 gange større risiko for involvering i uheld som 21-årig, end kvinder der ikke oplevede disse begrænsninger.

 


 

Kilde:
Brookland, R. & Begg, D. (2011). Adolescent, and their parents, attitudes towards graduated driver licensing and subsequent risky driving and crashes in young adulthood. Journal of Safety Research, 42, 109-115.

Begg, D. & Stephenson, S. (2003). Graduated driver licensing: The New Zealand experience. Journal of Safety Research, 34, 1, 99-105.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-20/Trinvist-koerekort-og-risikoeffekt
28 MAJ 2020