Er danske forældre gode rollemodeller?

En ny dansk undersøgelse sætter fokus på danske forældres betydning som rollemodeller for unge i relation til trafiksikkerhed. Undersøgelsen er lavet af Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med TrygFonden.

Af specialkonsulent Pernille Svärd

Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med TrygFonden gennemført en undersøgelse med fokus på forældres indflydelse på deres børns adfærd i trafikken. Undersøgelsen så blandt andet på:

  1. om danske forældre er gode rollemodeller for de unge i trafikken
  2. om der er dialog mellem forældre og unge om, hvordan man skal opføre sig i trafikken
  3. om der bliver lavet aftaler i hjemmene om trafiksikkerhed
Metode

Undersøgelsen blev gennemført af analysebureauet Promonitor. Den er repræsentativ på køn, alder, geografi og uddannelse. 1.400 børn og unge mellem 13 og 24 år samt 550 forældre til de 13-20-årige deltagere besvarede et spørgeskema. Undersøgelsens deltagere var udvalgt via stikprøveudtagning fra CPR. De blev kontaktet telefonisk og besvarede spørgeskemaet online. Undersøgelsen er ikke offentliggjort i rapportform. Spørgsmål om udvalgte emner besvares gerne ved henvendelse til forfatteren af artiklen.

 

Hvad mener de unge har størst betydning for, om de overholder færdselsloven? 

  • Trafikulykker blandt nogen de unge kender
  • Politiets kontrol og bøder
  • Historier i pressen om trafikulykker
  • Forældre
 
Forældre vigtigere end venner

Undersøgelsens resultater tyder på, at de unge mener, at forældrene har større betydning for deres trafikadfærd end deres venner har. Således mener ca. 22 % af de unge, at vennerne spiller en vigtig rolle for deres adfærd i trafikken, mens ca. 35 % mener, at forældrene spiller en vigtig rolle. De tre faktorer som den største gruppe tilkendegiver, påvirker deres kørsel, er dog trafikulykker blandt nogle de kender, risikoen for at blive taget af politiet og historier i pressen om trafikulykker. 

Undersøgelsen tyder på, at alder har betydning for, hvad der påvirker ens trafikadfærd. Unge i alderen 13 – 17 år tilkendegiver, at historier i pressen har stor betydning. Ca. 44 % tilkendegiver, at deres forældre påvirker deres overvejelser i trafikken. De yngste tilkendegiver endvidere, at færdselsundervisning i skolen har betydning for deres trafikadfærd. Blandt unge fra 18 år og op bliver risikoen for klip i kørekortet og bødens størrelse, hvis man bliver taget, fremhævet som forhold der har stor betydning sammen med færdselsuheld blandt nogen de kender. Deres oplevelse af forældrenes betydning aftager tilsvarende. Dog er der unge, der helt op i 24-års alderen tilkendegiver, at deres forældre har indflydelse på deres trafikadfærd. Andelen, der tilkendegiver dette, er større end andelen, der tilkendegiver, at deres venner har indflydelse på deres trafikadfærd.

Med hensyn til forældrenes opfattelse af, hvad der har betydning for de unges adfærd i trafikken mener 7 ud af 10, at deres egen adfærd i trafikken spiller en vigtig rolle, hvorimod politiet og medierne ikke tilskrives nogen særlig rolle.

Fædres fart smitter af

Undersøgelsen tyder på, at forældrenes adfærd påvirker de unges holdning til trafiksikkerhed. Således er der en signifikant lavere accept af overtrædelse af hastighedsgrænsen blandt unge, der har en far der ”aldrig eller sjældent” overskrider hastighedsgrænserne, end der er blandt unge, der har en far der ”kører for stærkt på landeveje”. Dette gælder både for de unge mænd og de unge kvinder, men er særlig markant blandt de unge mænd. Blandt unge mænd der har en far, der ofte kører for stærkt på landevejene, er ca. 70 % ”helt enige” eller ”mest enig” i, at det er ok at køre for stærkt på landevejene, hvis forholdene er til det. Blandt de drenge, hvis far nogle gange kører for stærkt på landevejene, er tallet ca. 47 %. Ca. 20 % af forældrene er ”helt enig” eller ”mest enig” i, at det i orden at køre for hurtigt i bil, hvis forholdene er til det.

Undersøgelsen viser endvidere, at der var sammenfald mellem, hvor ofte de unge syntes, at deres far kørte for stærkt, og hvor ofte far selv oplyste, at han kørte for stærkt.

Fart er sjældent på dagsordenen
I forbindelse med undersøgelsen blev de unge spurgt, hvilke emner de havde talt eller havde lavet aftaler med forældrene om. Alt efter hvilket emne, der var tale om, havde mellem 40 % og 80 % af de unge talt med deres forældre (se figur 1). Kun ca. 4 % af de unge havde lavet aftaler i forbindelse med fart og kun 44 % havde haft en dialog med deres forældre om emnet fart. 
   
   Figur 1  
Dialog og aftaler giver mere trafiksikre unge

Undersøgelsens resultater tyder på, at dialog og aftaler mellem de unge og deres forældre bidrager til mere trafiksikker adfærd blandt de unge. Ca. 54 % af de unge, der har talt med forældrene om hastighedsoverskridelser, overholder ofte fartgrænserne. Ca. 80 % af de unge, der har lavet aftaler med deres forældre om hastighedsoverskridelser, overholder ofte fartgrænserne. Ca. 47 % af de unge, der hverken haft en dialog med forældrene eller har lavet aftaler om hastighedsoverskridelser, overholder ofte fartgrænserne.

 


 

Kilde:
Unge positionsmåling 2011. Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-21/Gode-rollemodeller
21 OKTOBER 2020