Risikoadfærd går igen på tværs - fra bil til fodgang

En ny undersøgelse fra Israel viser, at der er sammenhæng mellem at opføre sig risikabelt som bilist og som fodgænger. Resultaterne viser, at personer, der kører risikobetonet som bilist, er mere tilbøjelige til også at opføre sig risikobetonet som fodgænger. Resultaterne tyder dermed på, at risikoadfærd afspejler en individuel tilbøjelighed, der ikke er knyttet til et specifikt transportmiddel.

Af seniorforsker Mette Møller

Den undersøgelse, der refereres her, havde to formål. For det første ville man afdække, om der var sammenhæng mellem, hvor risikobetonet trafikanter opførte sig, når de kørte bil, og hvor risikobetonet de opførte sig, når de færdedes til fods. For det andet ville man se på, om det at have kørekort havde betydning for, hvor risikobetonet trafikanter opførte sig, når de færdedes til fods.

Deltagere

I de vestlige lande har langt de fleste voksne mennesker kørekort. Det kan derfor være vanskeligt at rekruttere undersøgelsesdeltagere, der ikke har kørekort. For at imødegå denne udfordring blev nærværende undersøgelse gennemført blandt ultra ortodokse jøder i Israel. I denne befolkningsgruppe er det kun et mindretal, der har kørekort og kører bil.

       
518 personer i alderen 17-67 år deltog i undersøgelsen. 292 af deltagerne var mænd og 226 var kvinder. Dataindsamlingen foregik ved hjælp af et spørgeskema. Spørgeskemaet omfattede spørgsmål vedrørende deltagernes risikoadfærd i trafikken dels som fodgænger og dels som bilist. De personer, der ikke havde kørekort, fik dog kun spørgsmål, der vedrørte risikoadfærd som fodgænger.
  Kristeligt Dagblad  
       
Fodgængere tager mange chancer

Undersøgelsen viste, at visse former for risikoadfærd var temmelig udbredt blandt fodgængere, uanset om de havde kørekort eller ej. Fx krydsede 86 % af deltagerne vejen mellem bilerne i større eller mindre grad. 81 % gik somme tider på vejen i stedet for på fortovet. Tilsvarende gik omkring 2/3 af deltagerne af og til over for rødt, hvis de havde travlt, hvis der ikke var så meget trafik, eller hvis andre fodgængere krydsede vejen. Jo yngre deltagerne var, jo mere tilbøjelige var de til at udvise forskellige former for risikoadfærd. Tilsvarende var mændene mere tilbøjelige til at udvise risikoadfærd, end kvinderne var.

Øget risikoadfærd blandt bilister

Dem der havde kørekort var mere tilbøjelige til at gå over for rødt, end dem der ikke havde kørekort var. Endvidere var der en sammenhæng mellem risikoadfærd som bilist og som fodgænger. Jo mere villige deltagerne var til at tage chancer under kørslen, jo oftere de kørte risikobetonet, jo mere risikobetonet, aggressiv og hensynsløs en kørestil deltagerne havde, jo mere tilbøjelige var de også til, som fodgængere, at krydse vejen på en risikobetonet måde eller gå over for rødt lys. Der var ingen forskel på køn.

Er risikoadfærd en individuel tilbøjelighed?

Forfatterne fremhæver, at det at der var sammenhæng mellem at opføre sig risikobetonet som fodgænger og som bilist tyder på, at omfanget af risikoadfærd ikke afhænger af et specifikt transportmiddel men af, hvor risikovillig en trafikant generelt er i trafikken.

Med hensyn til det store omfang af risikoadfærd blandt fodgængere gør forskerne opmærksom på, at det er muligt, at de bilister der deltog i undersøgelsen, var en særlig risikovillig gruppe, fordi det ikke er nomen at have kørekort blandt ultra ortodokse jøder. Det er derfor muligt, at andre grupper af trafikanter opfører sig mindre risikobetonet. Yderligere undersøgelser blandt ikke ortodokse jøder er nødvendige for at afgøre dette.

 


 

Kilde:
Ben-Ari, O. T. & Shay, E. (2012). The association between risky driver and pedestrian behaviors: The case of Ultra-Orthodox Jewish road users. Transportation Research Part F, 188-195.

 

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-22/Risikoadfaerd-paa-tvaers-af-transportmidler
28 MAJ 2020