Nr 23

Nr. 23: Marts 2013: Bedre biler giver øget trafiksikkerhed

Bedre biler giver øget trafiksikkerhed

Grundlæggende forekommer der tre hovedfaktorer i færdselsuheld: Omgivelserne, køretøjerne og trafikanterne. Trafikantfaktorer findes langt hyppigst i færdselsuheldene, fx manglende opmærksomhed, for høj hastighed eller spirituskørsel. Vejdirektoratets rapporter, der er baseret på den udvidede dødsuheldsstatistik for 2010 og 2011, bekræfter denne viden. Det er kun i et fåtal af dødsuheldene, at det kan påvises, at tekniske fejl og mangler ved de uheldsimplicerede køretøjer har været en uheldsfaktor.

Men bilfabrikanter og myndigheder har løbende haft fokus på at forbedre bilers konstruktion og deres sikkerhedsudstyr. I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi derfor fokusere på, hvad der ville kunne opnås for trafiksikkerheden, hvis bilparken bestod af nyere biler og biler udstyret med mere teknologi, end det er tilfældet med dagens bilpark i Danmark.

Nyhedsbrevet indeholder fire artikler. Den første artikel omhandler en norsk undersøgelse med fokus på andelen i færdselsuheld af biler med tekniske fejl samt betydningen af periodisk syn.

Den anden artikel beskriver betalingsvillig-heden hos bilister til at vælge sikkerhedstek-nologi i forbindelse med køb af nye biler, der er undersøgt af Rådet for Sikker Trafik.

Endelig opsummeres der i to artikler resulta-ter fra to rapporter fra DTU Transport. Den ene rapport har fokus på effekten på personskadeuheld af køretøjsteknologi, eksempelvis effekten af elektronisk stabilitetskontrol på eneuheld. Den anden har fokus på indflydelsen af bilers alder på alvorligheden af personskadeuheld. Disse to rapporter er knyttet til projektet ”Bedre trafiksikkerhed – Grundlag for samfundsøkonomisk prioritering af trafiksikkerhedstiltag”, der er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd.

En kommende konference på DTU den 11.-12. juni 2013 sætter fokus på alle projekterne, der er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd under Transport og Infrastruktur,læs mere på konferencens hjemmeside link.

God læselyst
Inger Marie Bernhoft, seniorforsker
DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-23
25 SEPTEMBER 2020