Nr 24

Nr. 24: Juni 2013: Cyklisters adfærd i trafikken

Cyklisters adfærd i trafikken

Cykelsæsonen er i gang. Det er godt at cykle – vi har brug for at røre os, det gavner sundheden, det kan medførefærre trængselsproblemer og mindre forurening. Antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister følger dog ikke den positive udvikling, der generelt har været i den danske trafik i de senere år. Derfor sættes der i dette nyhedsbrev fokus på cyklister.

I den første artikel skelnes der mellem irriterende og farlig adfærd, da dette har forskellige konsekvenser i trafikken. Farlig adfærd kan være et trafiksikkerhedsproblem, mens irriterende adfærd mere fører til utryghed, hvilket kan afholde nogle cyklister fra at cykle.

Den anden artikel omhandler, at det kan gøre det utrygt, og medføre risiko for andre trafikanter, når cyklister cykler mod færdselsretningen i ensrettede gader. Derfor - og af fremkommelighedshensyn - er man i Danmark og i andre lande begyndt at anlægge specielle cykelfelter, hvor det tillades cyklisterne at køre mod ensretningen.

I Norge har man evalueret et sådant tiltag.

At cykle over for rødt lys er en meget iøjnefaldende færdselsforseelse, som der dog findes meget lidt viden om. Hvem er det, der gør det, og i hvilke situationer gør de det? Bedre viden om dette kan føre til bedre forebyggelse, som det fremgår af den tredje artikel.

Den sidste artikel handler om brug af cykelhjelm. Der er ikke set en sikkerhedsmæssig effekt i de lande, som har indført lovpligtig brug af cykelhjelm. Er det fordi mange cyklister kompenserer for den sikkerhedsmæssige effekt ved atkøre mere risikobetonet? I en norsk undersøgelse udfordres teorien om risikokompensation.

God læselyst
Lotte Larsen, seniorrådgiver
DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-24
25 SEPTEMBER 2020