Cyklistadfærd - til fare eller til irritation?

Forskningen leverer løbende ny viden om cyklisters adfærd og sikkerhed. Men hvilke perspektiver og udfordringer ser forskningens aftagere som fx Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet i relation til arbejdet med at fremme trafiksikkerheden for cyklister?

Af forsker Annette Meng

Irriterende versus farlig adfærd

Denne artikel tager udgangspunkt i et interview med specialkonsulent Pernille Ehlers fra Rådet for Sikker Trafik og en artikel fra Trafik og Veje skrevet af projekt- og forskningskonsulent Anette Jerup fra Cyklistforbundet. Pernille Ehlers og Anette Jerup fremhæver begge, at det er vigtigt, at der skelnes mellem adfærd, der er farlig og adfærd, der er irriterende eller hensynsløs overfor andre trafikanter.

Mest mulig trafiksikkerhed for pengene

Pernille Ehlers understreger, at det er vigtigt at skelne mellem irriterende og farlig adfærd, når man ønsker at øge cyklisters sikkerhed. Dette gælder især, når man har begrænsede resurser og skal have mest mulig trafiksikkerhed for pengene. Ifølge Pernille Ehlers er der en tendens til, at cyklister omtales negativt, og hun mener, at der ofte fokuseres på deres lovløse adfærd. Men en stor del af denne adfærd, for eksempel, når der cykles på fortovet, udgør sandsynligvis ikke et sikkerhedsmæssigt problem.

 

Pernille Ehlers er specialkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik med ansvar for kommunikation til og rådgivning af politiet. Hun arbejder med lovinformation og besvarer trafikfaglige spørgsmål fra borgere og pressen.

Dette er i tråd med den opfattelse Anette Jerup giver udtryk for i sin artikel i Trafik og Veje. I artiklen nævner hun, at selvom cyklister ofte fremstilles som værende til fare for sig selv og andre trafikanter, viser statistikken, at antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister i trafikken er faldet på trods af, at der har været en stigning i antal cyklede kilometer. Dette kunne tyde på, at en del af cyklisternes hensynsløse eller irriterende adfærd tilsyneladende ikke er forbundet med øget risiko for uheld.

Utryghed afholder folk fra at cykle

Annette Jerup henviser til publikationen: Københavns kommunes cykelregnskab 2010. I denne nævnes bredere og flere cykelstier, som initiativer, der kan øge cyklisters oplevede tryghed, men også, at mere hensynstagen blandt cyklister kan øge trygheden. Så selvom cyklisters irriterende eller hensynsløse adfærd måske ikke er direkte farlig, kan den bidrage til følelsen af utryghed.

 

Anette Jerup er projekt- og forskningskonsulent i Cyklistforbundet. Hun har en ph.d. i trafiksociologi. Hun er projektkonsulent på projektet ”Tryg og sikker skolecykling” og er redaktør på nyhedsbrevet ”cykelviden”. 

Af samme publikation fremgår det, at selvom cyklisternes oplevede tryghed generelt er steget, ville knap en fjerdedel af alle cykel-ejere cykle mere, hvis de følte sig mere trygge. Derfor kan man sige, at selvom hensynsløs kørsel blandt cyklister ikke nødvendigvis er et trafiksikkerhedsproblem, har det betydning for oplevelsen af at cykle og afholder nogle fra at cykle. Så hvis man ønsker at øge antallet af cyklister, er det alligevel vigtigt at prøve at ændre denne adfærd. Anette Jerup mener dog, at det kan være svært at få cyklister til at køre mere hensynsfuldt, da de fleste i forvejen betragter sig selv som hensynsfulde; det er "de andre", der ikke viser hensyn i trafikken.

Fokus på god cyklistadfærd

Pernille Ehlers mener, at den negative diskurs, altså den negative måde cyklister bliver omtalt på, kan være problematisk. Den negative diskurs omkring cyklisterne kan medvirke til, at hensynsløs cyklistadfærd bliver betragtet som normen og derved indirekte inspirerer cyklister til uhensigtsmæssig adfærd.

Derfor er det måske bedre at flytte fokus til de mange cyklister, der faktisk er hensynsfulde i trafikken og derved inspirere til at ændre cykelkulturen i positiv retning. Anette Jerup nævner Københavns kommunes Karma kampagne, som et eksempel på en kampagne, der netop har dette fokus, idet cyklister i denne kampagne blev belønnet for hensynsfuld adfærd.
   
Vi mangler viden om cyklistadfærd og cyklistuheld

Pernille Ehlers gør dog opmærksom på, at vi mangler viden om cyklistadfærd og - uheld. Dette skyldes blandt andet, at kun en meget lille andel af cyklisters uheld bliver registreret. Vi mangler også mere viden om risikoeksponering. Det kan derfor ikke udelukkes, at vi har overset faktorer, der udgør en vigtig risiko for cyklister.

Større viden om cyklistadfærd og -uheld vil således bidrage med mere viden om hvilken adfærd, der er direkte farlig og hvilken, der blot er irriterende, men skaber utryghed i trafikken. Denne viden er vigtig når der skal planlægges trafiksikkerhedstiltag eller tiltag med det formål at få flere til at cykle.

 


 

Kilde:

Jerup, A. (2012). Cyklisters adfærd – behov for forandring? Trafik og Veje, december 2012

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-24/Cykeladfaerd
28 MAJ 2020