Har obligatorisk brug af cykelhjelm effekt?

I EU landene dør ca. 2000 cyklister i trafikken hvert år. Kun få lande har indført obligatorisk brug af cykelhjelm, men adskillige lande overvejer det. Vil det have en sikkerhedsmæssig effekt?

Af seniorrådgiver Lotte Larsen

Indledning

Der er udført adskillige undersøgelser som viser, at brug af cykelhjelm kan mindske skaderne, hvis der sker et uheld. Resultater fra lande, som har indført brug af cykelhjelm ved lov er dog blandede, og der har ikke entydigt kunnet dokumenteres en sikkerhedsmæssig effekt. Dette kan skyldes flere forhold.

  1. En mulighed er, at lovgivningen i sig selv ikke får flere til at bruge cykelhjelm.
  2. En anden mulighed er, at cyklisterne begynder at cykle hurtigere og mere risikabelt, når de anvender cykelhjelm. Det er det, der betegnes som risikokompensation.
  3. En tredje mulighed er, at lovgivningen medfører en ændring i cyklistpopulationen således, at andelen af cyklister med høj uheldsrisiko stiger, mens andelen af cyklister med lav risiko falder.

Ændringen i den sidste mulighed begrundes med, at påbud om brug af cykelhjelm kun vil have begrænset betydning for hurtigtkørende cyklister med høj risiko, idet disse cyklister allerede benytter cykelhjelm i stort omfang. Til gengæld vil nogle af de langsomtkørende cyklister med lav risiko måske undlade at cykle som følge af lovgivningen, fordi de ikke ønsker at anvende cykelhjelm.

Undersøgelse i Norge

I Norge har man i en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 1339 cyklister, spurgt til cyklisternes risikoopfattelse, adfærd, involvering i uheld, og brug af forskelligt cykeludstyr.

Resultaterne støtter antagelsen om, at den norske cyklistpopulation kan opdeles i de 2 ovenfor nævnte grupper, og at den faktor, som havde størst betydning for, om man blev involveret i et uheld, var at cykle hurtigt: Fartglade cyklister syntes at være involveret i flere ulykker. De bruger ikke blot cykelhjelm, men også andet udstyr af ikke-sikkerhedsmæssig karakter, som hænger sammen med, at de vil køre hurtigt.

Faktaboks

  • Fartglade cyklister synes at være involveret i flere uheld 
  • Det er ikke, fordi man bruger cykelhjelm, at man kører hurtigt. Man bruger hjelmen som en del af en hel udstyrspakke, fordi man ønsker at køre hurtigt 
  • Ved lovgivning er det blandt de almindelige cyklister uden mange uheld, at man holder op med at cykle 

Resultaterne støtter ikke i samme grad risikokompensations tankerne, for det er ikke på grund af hjelmen at de fartglade cyklister kører hurtigt. Hjelmen er - sammen med andet udstyr - noget de bruger, fordi de vil køre hurtigt.

At cykle hurtigt synes således i mindre grad at være noget man gør, fordi man anvender cykelhjelm, som risikokompensations-teorien vil antage, men er snarere resultatet af et ønske om at køre hurtigt og – som konsekvens heraf bl.a. at bruge cykelhjelm.

Konklusion

Det ser således ud til, at der ved lovgivningsker en ændring i sammensætningen af cyklister: Påbudt cykelhjelm vil føre til en reduktion i antallet af cyklister, som alligevel ikke har mange uheld, mens de hurtigtkørende cyklister med hjelm og andet udstyr og som synes at være involveret i flere uheld vil forblive. Det er muligvis derfor, man ikke har kunnet dokumentere at lovgivning om brug af cykelhjelm har en skadesreducerende effekt.

Forskerne gør afslutningsvis opmærksom på, at det er sundt at cykle, og det kan få nogle uheldige konsekvenser, hvis indførelsen af påbudt cykelhjelm medfører at en del af cyklisterne holder op med at cykle. Derudover vil et færre antal cyklister medføre at bilisterne bliver mindre opmærksomme på dem, hvorved risikoen for uheld stiger.

 


 

Kilde:
Fyhri, A., Bjørnskau,T., Backer-Grøndahl, A. :Bicycle Helmets – a Case of Risk Compensation? Transportation Research Part F. Traffic Psychology and Behaviour 2012, vol. 15, Issue 5, s. 612 – 624 

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-24/Effekt-af-lovgivning-om-cykelhjelm
28 MAJ 2020