Hvem cykler over for rødt lys – og hvornår?

At cykle over for rødt lys medfører som regel ikke uheld, men er ofte til ulempe og gene for andre trafikanter. Man kan sætte ind med kontrol for at forebygge problemet, men det kan også være en mulighed at forebygge via vejtekniske tiltag.

Af seniorrådgiver Lotte Larsen

I en australsk undersøgelse har man fokuseret på, hvem det er der cykler over for rødt, og i hvilke situationer de gør det. Undersøgelsen er udført via online spørgeskemaer besvaret af 2061 cyklister, hvoraf 37 % svarede, at de cyklede over for rødt.

     

Hvem er det, der cykler over for rødt lys?
 • Det er mænd 
 • Det er mest de yngre
 • De cykler meget
 • De har tidligere fået en bøde for rødkørsel som bilist 
         
Hvem er det, der cykler over for rødt lys?

Ca. 2/3 af de cyklister der oplyste, at de cyklede over for rødt, var mænd. I forhold til alder forekom det hyppigst blandt de 18-29-årige, og faldt så gradvist med alderen. Knap 1/3 var 50 år og derover. 

Men også andre forhold havde betydning for, om man cyklede over for rødt. Det viste sig, at cyklister der indenfor de sidste 2 år havde fået en bøde for at køre over for rødt lys som bilist, var mere tilbøjelige til også at cykle over for rødt, end cyklister som ikke havde fået en bøde for rødkørsel som bilist. Desuden så man oftere rødkørsel blandt cyklister, som cyklede meget (mere end 100 km om ugen om sommeren), end hos cyklister, som cyklede mindre end 100 km om ugen.

Det viste sig også, at over halvdelen af de cyklister, som tidligere havde været involveret i et uheld med en bilist, aldrig cyklede over for rødt.

     

Hvornår cykler de over for rødt lys?
 • Man skulle bare svinge til venstre (svarer til højresving i Danmark) 
 • Hvis en detektor ved et lyssignal ikke virkede 
 • Hvis er ikke var andre trafikanter 
 • Hvis man havde travlt 
   
Hvornår cykler de over for rødt lys?
Cyklisterne blev også spurgt om, i hvilke situationer de cyklede over for rødt. De hyppigste begrundelser var:
 • I forbindelse med at de bare skulle svinge til venstre (I Australien kører man i venstre side af vejen, så denne situation svarer til et højresving i Danmark)
 • Hvis en detektor ved et lyssignal ikke registrerede cyklistens tilstedeværelse i situationer, hvor der ikke var bilister tilstede, og man ikke selv kunne aktivere signalet (fx tidligt om morgenen eller sent om aftenen hvor der ikke er ret mange køretøjer)
 • Når der ikke var andre trafikanter til stede.
Hvordan forebygges rødkørsel hos cyklister?

For at forebygge rødkørsel i forbindelse med venstresving (i Danmark højresving), foreslås det, at man tillader cyklisterne at svinge til venstre ved et specielt signal for dem. Dette vil sikre, at cyklisterne kan svinge uden potentielle konflikter med venstresvingende køretøjer. Der bør dog forskes mere i de eventuelle uheldige konsekvenser ved en sådan foranstaltning.

Hvad angår problemet med at aktivere signalerne, foreslår man den simple løsning, at male et cykelsymbol det sted på vejen, hvor cyklisten skal placere sig for at signalet skifter.

Endelig bør der sættes ind med kontrol og holdningsbearbejdning, ikke mindst fordi undersøgelsen peger på, at mange kørte over for rødt uanset om de færdedes som cyklist eller bilist.

 


 

Kilde:

Johnson, M, Charlton, J., Oxley, J., Newstead, S.: Why do cyclists infringe at red lights? An investigation of Australian cyclists’ reason for red light infringement. Accident Analysis and Prevention, vol. 50. 2013. Pp 840-847 

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-24/Hvem-cykler-over-for-roedt
28 MAJ 2020