Nr 26

Nr. 26: December 2013: Ældre trafikanter - hvem er de og hvilke behov har de?

Ældre trafikanter - hvem er de og hvilke behov har...

Vi bliver stadig flere ældre borgere, og en stor del af disse borgere vedbliver at have et godt helbred op i en høj alder. Det er et generelt ønske, at ældre borgere skal kunne klare sig selv langt op i årene, og medvirkende hertil er, at de er mobile og dermed kan fastholde deres netværk. Derfor er bilen vigtig for de ældre.

I Danmark skal kørekortet fornyes fra og med 70 års alderen. I den første artikel gives der et overblik over de regler og procedurer, der findes i de forskellige Europæiske lande. Baseret på arbejdet i EU-projektet ”CONSOL” (CONcerns and SOLutions – Road Safety in the Ageing Societies), præsenteres endvidere en række forskellige anbefalinger på området.

Det samlede resultat er en anbefaling af at gå bort fra forordninger, der begrænser ældres mobilitet, men derimod indføre tiltag, der kan forlænge de ældres muligheder for at føre bil.

Ældre borgere er meget forskellige, alderen kan ikke bruges som målestok for de ældres fysiske og psykiske tilstand.

Dette ses også i forskelligheden af de ældre som trafikanter, hvilket belyses i den anden artikel med udgangspunkt såvel i resultater fra CONSOL som fra forskningsrådsprojektet ”Drivers and limits” (Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - bidrag til klimaforandringer).

Ydermere viser de sig, at en stor gruppe af ældre selv regulerer hvor, hvornår og hvordan, de kører bil, hvilket beskrives i den tredje artikel, baseret på udenlandske erfaringer.

Endelig har vi på DTU arbejdet med at forstå, hvordan de ældre bilister vurderer deres egne køreegenskaber og regulerer deres kørsel. Dette arbejde, der er baseret på resultaterne fra et projekt støttet af TrygFonden, refereres i den sidste artikel.

God læselyst
Inger Marie Bernhoft, DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-26
25 SEPTEMBER 2020