Fordele og ulemper ved el-cykler

I to nye undersøgelser har man set nærmere på brugernes erfaringer med el-cykler. De to undersøgelser er meget forskellige, men resultaterne går i samme retning. I begge undersøgelser fremhæves det som noget positivt, at det er sjovt at køre på el-cykel. Tilsvarende bliver el-cyklernes (for) høje vægt, frygten for at el-cyklen bliver stjålet, batteriets begrænsede og uforudsigelige levetid samt manglende trafiksikkerhed i begge undersøgelser fremhævet som negative aspekter ved brug af en el-cykel.

Af forsker Sonja Haustein

Undersøgelserne og deltagerne

Den ene undersøgelse blev gennemført i USA og omfattede 27 kvalitative interviews. Alle deltagere var brugere af el-cykler. Deltagerne blev blandt andet bedt om at fortælle, hvilke positive og negative aspekter de oplevede, der var forbundet med at bruge en el-cykel.

Den anden undersøgelse blev gennemført i Tyskland og omfattede 2500 personer, hvoraf 64 % havde prøvet at køre på en el-cykel, og 26 % ejede en el-cykel. Alle deltagere udfyldte et standardiseret online-spørgeskema, der blandt andet omhandlede el-cyklers egenskaber (fx vægt, pris, kan erstatte en bil) samt vigtighed og status af specifikke aspekter (fx trafiksikkerhed og tyverisikkerhed).

Undersøgelserne var ikke repræsentative for befolkningen, idet deltagernes indkomst og uddannelsesniveau var højere i undersøgelserne end i befolkningerne generelt. Derudover var mænd overrepræsenteret. Det fremgår dog ikke af undersøgelserne, om deltagerne var repræsentative for el-cykelbrugere i de pågældende lande.

Positive aspekter ved el-cykler

I den amerikanske undersøgelse blev det fremhævet som noget positivt, at det er sjovt at køre på el-cykel. Derudover blev muligheden for at opnå højere hastighed og acceleration med mindre fysisk anstrengelse i forhold til konventionelle cykler understreget.

Endelig blev det nævnt, at el-cyklen kan benyttes til transport over længere afstande, og at flere mennesker derfor kan cykle, fx handicappede, mennesker der bor i kuperede områder og mindre veltrænede mennesker. Som følge af disse positive aspekter ved el-cykler kørte nogle af deltagerne selv mindre i bil eller havde helt afskaffet deres bil.

Deltagerne i den tyske undersøgelse mente også, at det var sjovt at køre på el-cykel (se figur 1). Endvidere mente de, at en el-cykel kunne erstatte en af husstandens biler, hvis man havde flere, men de mente ikke, at en el-cykel kunne erstatte bilen helt.

På nogle punkter var der forskel på deres holdning til el-cykler alt efter, om de havde prøvet at køre på en el-cykel eller ej. Fx mente dem, der ikke havde prøvet køre på el-cykel, i højere grad end dem der havde, at el-cykler kun er nyttige for specifikke grupper af mennesker (fx dem der bor i kuperede områder og ældre mennesker) eller til specifikke ture (fx længere afstande og indkøbsture).

Negative aspekter ved el-cykler

Som noget negativt ved el-cykler nævnte deltagerne i den amerikanske undersøgelse, at el-cyklen let kunne blive stjålet, at den er tung, at der er trafiksikkerhedsmæssige problemer (se nedenstående afsnit) og bekymring for hvor langt batteriet rækker. Disse aspekter kom også frem i den tyske undersøgelse.

 

Figur 1:

Deltagernes holdning til el-cykler alt efter om man har prøvet at køre på el-cykel eller ej. 
Alle spørgsmål blev besvaret på en skala fra 1-5.


Tallene ud for de enkelte søjler viser gennemsnittet, for dem der havde prøvet en el-cykel, 
og dem der ikke havde prøvet at køre på en el-cykel.
 

 
Handlingsbehov

I den tyske undersøgelse blev deltagerne dels spurgt, hvilke aspekter ved en el-cykel de mente var vigtige og dels, hvordan de vurderede, at den aktuelle status var for dette aspekt. Dernæst blev svarene på disse spørgsmål sammenholdt.

Resultatet blev af forskerne tolket som et udtryk for, på hvilke områder der var størst behov for handling (se figur 2). Det blev konkluderet, at der først og fremmest var behov for at gøre el-cykler lettere og for at gøre dem mere tyverisikre. Endvidere blev det konkluderet, at selv om trafiksikkerhed blev vurderet som vigtigt, var behovet for handling ikke så stort.

Erfaringer omkring trafiksikkerhed

Problemer med hensyn til trafiksikkerhed kom især frem i interviewundersøgelsen. Fx at der er større risiko for alvorlig tilskadekomst på en el-cykel end på en konventionel cykel pga. den højere kørehastighed. Det nævntes endvidere, at en lille ujævnhed i vejen eller kollision med døren til en parkeret bil kan forårsage alvorligere uheld på el-cykel end på en konventionel cykel.

Med hensyn til at bruge cykelstier udtrykte nogle deltagere bekymring over at blande el-cykler med konventionelle cykler. Nogle deltagere bemærkede, at det ville kunne virke skræmmende og gøre andre cyklister utrygge, hvis el-cyklister kører med maksimal hastighed på en cykelsti.

Vanskeligheden ved at skelne el-cykler fra konventionelle cykler blev også betragtet som et potentielt sikkerhedsmæssigt problem. Knallerter og motorcykler kan let skelnes fra cykler og fra hinanden, og bilister kan derfor genkende dem på afstand og forudse deres hastighed og adfærd i overensstemmelse hermed. El-cykler, derimod, kan ikke så let skelnes fra konventionelle cykler, hvilket kan føre til, at bilister undervurderer den hastighed, som de nærmer sig med, hvilket vil kunne føre til kollision.

Tilsvarende blev det fremhævet, at vanskeligheden ved skelne el-cykler fra konventionelle cykler potentielt kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser for fodgængere, fx i vejkryds, hvor fodgængere kan fejlbedømme hastigheden på en modkørende el-cykel og blive påkørt.

Konklusion

Især den tyske undersøgelse viser, at el-cykler ikke længere betragtes som produkter, der kun er for bestemte undergrupper eller specifikke formål.

Derudover viser begge undersøgelser, at der er et potentiale for at ændre transportmønster fra bil til el-cykel, især blandt dem, der allerede har prøvet at køre på el-cykel og har oplevet, at det faktisk er sjovt.

Endelig viser undersøgelserne, at brugere af el-cykler vægter trafiksikkerhed højt, men at der først og fremmest er behov for at gøre el-cykler lettere og mere tyverisikre.

 

Figur 2:

Handlingsbehov for el-cykler

Tallet ud for hver søjle viser den gennemsnitlige forskel på, hvad deltagerne syntes var vigtigt og på deres vurdering af den aktuelle status for dette aspekt.
En negativ værdi indikerer, at den aktuelle status for et givent aspekt er høj, men at det ikke er et særlig vigtigt aspekt.
 

    

 

Kilder:
Popovich, N., Gordon, E., Shao, Z., Xing, Y., Wang, Y., Handy, S. (2014). Experiences of electric bicycle users in the Sacramento, California area. Travel Behaviour and Society, 1(2), 37-44.

Preissner, C., l., Kemming, H., Wittowsky, D., (2013). Einstellungsorientierte Akzeptanzanalyse zur Elektromobilität im Fahrradverkehr. ILS-Forschung 01/2013, ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH, Dortmund 2013.

http://www.ils-forschung.de/cms25/down/ILS_Bericht_Elektrofahrraeder.pdf

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-27/Brugernes-erfaringer-med-el-cykler
28 MAJ 2020