To undersøgelser af uheld med el-cykler

Anvendelse af el-cykler er stigende, men der er meget lidt viden om uheld med el-cykler. I det følgende præsenteres to undersøgelser af uheld med el-cykler. Den ene undersøgelse er baseret på politiregistrerede færdselsuheld i Danmark. Den anden undersøgelse er baseret på skadestuedata fra Schweiz. Begge undersøgelser skal tages med det forbehold, at de dels omfatter et meget lille antal uheld, og dels omfatter et særligt udsnit af uheld med el-cykler.

Af seniorforsker Mette Møller

  
Dødsuheld på el-cykler i Danmark
Den danske undersøgelse af uheld med el-cykler er lavet i forbindelse med ”den udvidede dødsulykkesstatistik”. Oplysninger om de enkelte uheld blev indsamlet af Vejdirektoratet, lokale politikredse og bilinspektører samt af de kommuner, hvor uheldene fandt sted.

Opgørelsen viser, at der i perioden 2010-2012 skete 7 dødsuheld med el-cykler i Danmark. Alle uheld skete i dagslys og under gode vejrforhold. Fire af uheldene skete på landet og alle el-cyklister var lokalkendte. De dræbte el-cyklister var alle ældre. Således var en af el-cyklisterne 63 år, mens de øvrige var 81 år eller ældre. Der var en overvægt af ældre kvinder, idet kun 2 af de syv dræbte el-cyklister var mænd. El-cyklisterne kørte mellem 10 og 25 km/t på uheldstidspunktet, og hastighedsberegninger viser, at ingen af el-cyklisterne bremsede på uheldstidspunktet. To af de syv el-cyklister benyttede cykelhjelm på uheldstidspunktet.

4 ud af de 7 uheld var såkaldte 322-uheld (se figur 1), dvs. uheld hvor el-cyklisten svingede til venstre ind foran en ligeudkørende i et kryds. Denne uheldssituation var således den hyppigst forekommende. Derudover var der et uheld, hvor el-cyklisten kolliderede med et parkeret køretøj, et uheld hvor en ligeudkørende el-cyklist kolliderede med krydsende færdsel i et kryds samt et uheld, hvor en ligeudkørende el-cyklist kolliderede med en højresvingende modpart.

Ulykkesfaktorer er faktorer, som det vurderes har haft betydning for et uhelds opståen. I undersøgelsen blev følgende ulykkesfaktorer vedr. el-cyklisternes adfærd registreret: Forkert placering, manglende reaktion eller forkert manøvre, utilstrækkelig opmærksomhed, utilstrækkelig orientering, chancebetonet kørsel og svækket fysisk tilstand. For modparterne var der tale om utilstrækkelig orientering, utilstrækkelig opmærksomhed, samt manglende eller en forkert manøvre.

Figur 1. Illustration af den hyppigst forekommende uheldssituation ved dødsulykker med el-cyklister. I alle fire uheld er el-cyklisten part 1 dvs. den part, der svinger til venstre.Figur 1.

Illustration af den hyppigst forekommende uheldssituation ved dødsulykker med el-cyklister.

I alle de fire uheld omtalt i teksten er el-cyklisten part 1 - dvs. den part, der svinger til venstre.

 
Personskadeuheld på el-cykler i Schweiz
Den schweiziske undersøgelse omfatter en analyse af uheldsoplysninger fra en skadestue i udkanten af Bern i Schweiz. Undersøgelsen omfattede alle henvendelser på skadestuen i forbindelse med et uheld med en el-cykel i perioden fra april 2012 til september 2013. I alt 23 uheld indgik i undersøgelsen.

Følgende aspekter indgik i analysen:

  • køn
  • alder
  • uheldstidspunkt
  • årstid
  • uheldssituation
  • grad af tilskadekomst

Der var ingen information om, hvorvidt el-cyklisterne benyttede cykelhjelm på uheldstidspunktet.

Hovedparten af de tilskadekomne el-cyklister var mænd, og de fleste var ældre end 40 år. De fleste uheld skete om sommeren og i morgentimerne. Mere end halvdelen af uheldene var eneuheld. I nogle eneuheld var el-cyklisten påvirket af alkohol, mens andre uheld var relateret til høj hastighed. Endelig var nogle eneuheld sket som følge af, at cykelhjulet var kommet i klemme i en sporvognskinne. Foruden eneuheld var der uheld, hvor el-cyklisten var kollideret med en bilist og uheld, hvor årsagen var ukendt.

Med hensyn til tilskadekomst var der først og fremmest skader på hoved og nakke, men skader på hænder og ansigt forekom næsten lige på hyppigt. Skader på underkroppen, ben og fødder var mere sjældne. 14 af de 23 el-cyklister blev indlagt og behandlet på hospitalet. Af disse blev 6 el-cyklister opereret. De resterende 9 el-cyklister blev færdigbehandlet i hjemmet. Alle el-cyklister overlevede uheldet.

Opsummering

Resultaterne fra de to undersøgelser kan ikke umiddelbart sammenlignes, fordi datagrundlaget er meget forskelligt: Den danske undersøgelse rummede udelukkende dødsuheld, mens den schweiziske omfattede uheld indberettet til skadestuen. Som følge deraf vil der naturligvis være forskel på, hvilke uheldssituationer, grad af tilskadekomst osv. der forekommer i de to undersøgelser. Disse forskelle vil ikke nødvendigvis være udtryk for forskelle mellem danske og schweiziske el-cykeluheld.

Det lille antal uheld i begge undersøgelser medfører endvidere, at det ikke er muligt at komme med håndfaste konklusioner om, hvilke faktorer og situationer der er af størst betydning for uheld med el-cykler. Begge undersøgelser giver ikke desto mindre et indblik i nogle af de faktorer, der bidrager til, at der sker uheld med el-cykler.

Trods forskelle tyder begge undersøgelser således på, at el-cyklisternes egen adfærd har stor betydning, både for at uheldet sker, og for hvilke typer af uheld der sker. Yderligere undersøgelser er dog nødvendige for at afdække dette nærmere.


 

Kilder:
Vejdirektoratet (2014). Årsrapport. Dødsulykker 2012. Rapport 466. Vejdirektoratet 2014.

Papoutsi, S., Martinolli, L., Braum, C. T., Exadaktylos, A. K. (2014). E-Bike Injuries: Experience from an Urban Emergency Department – A Retrospective Study from Switzerland. Emergency Medicine International, Article ID 850236, Hindawi Publishing Corporation.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-27/Uheld-med-el-cykler
28 MAJ 2020