Trafiksikkerhedskultur blandt erhvervschauffører

En ny undersøgelse fra Tyrkiet viser, at erhvervschaufførers oplevelse af sikkerhedskulturen i den virksomhed, hvor de arbejder, har stor betydning for deres kørestil.

Af seniorforsker Mette Møller

Trafiksikkerhedskultur i virksomheder

Hvilken rolle spiller trafiksikkerhedskulturen i en virksomhed for, hvor trafiksikkert virksomhedens chauffører kører? I Tyrkiet har man lavet en undersøgelse blandt erhvervschauffører med det formål at se på, om der er sammenhæng mellem trafiksikkerhedskulturen i en virksomhed og trafikadfærden blandt virksomhedens chauffører.

Undersøgelsens deltagere

Undersøgelsen omfattede 223 professionelle chauffører, hvoraf nogle var offentligt ansatte, og andre var ansat i en privat virksomhed. Nogle af chaufførerne varetog persontransport, mens andre transporterede forskellige typer af gods. Inden chaufførerne blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, havde forskerne sørget for, at de virksomheder, som chaufførerne var ansat i, havde givet tilladelse til, at deres chauffører kunne deltage. Chaufførernes deltagelse var dog 100 % anonym, så virksomhedsledelsen fik ikke besked, om hvilke eller hvor mange chauffører, der deltog. Alle deltagere var mænd, og deres gennemsnitsalder var 39 år.

Fremgangsmåde

Undersøgelsen var en spørgeskemaundersøgelse, hvor deltagerne blev bedt om at svare på en række forskellige spørgsmål. Nogle spørgsmål vedrørte, hvor ofte de lavede forskellige færdselsforseelser (fx at overtræde hastighedsgrænsen med vilje), og hvor ofte de lavede forskellige fejl (fx at overse en fodgænger ved et fodgængerfelt). Andre spørgsmål vedrørte, hvor gode de mente, deres kørefærdigheder var, både med hensyn til håndtering af køretøjet og med hensyn til at køre sikkert. En tredje gruppe spørgsmål vedrørte sikkerhedskulturen i den virksomhed, hvor de arbejdede. Disse spørgsmål vedrørte fx i hvilken grad, der blev lagt vægt på sikkerhed ved tilrettelæggelse af arbejdet, om trafiksikker kørsel blev påskønnet af virksomheden og om virksomheden proaktivt tog forskellige initiativer til fremme af trafiksikker kørsel.

Chauffører, der oplever, at den virksomhed de er ansat i, prioriterer trafiksikkerhed højt, kører mere trafiksikkert.

 
Prioritering af sikkerhed er vigtigt
Undersøgelsen viste, at der var sammenhæng mellem chaufførernes kørestil og deres opfattelse af sikkerhedskulturen i den virksomhed, hvor de var ansat. De chauffører, der havde en opfattelse af, at sikkerhed havde høj prioritet i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse, og at sikkerhed blev prioriteret selv i situationer med højt tidspres, gav udtryk for at lave færre færdselsforseelser og færre fejl.

Undersøgelsen viste endvidere, at der var sammenhæng mellem, hvor gode chaufførerne gav udtryk for, at de var til at køre sikkert og deres opfattelse af ledelsens prioritering af sikkerhed. Hvis chaufførerne havde en opfattelse af, at virksomhedens ledelse var meget engageret i at skabe et trafiksikkert arbejdsmiljø og i det hele taget havde meget fokus på sikkerhed, gav de i højere grad udtryk for at være gode til at køre trafiksikkert.

Virksomhedens trafiksikkerhedskultur gør en forskel
Undersøgelsen er baseret på chaufførernes opfattelse af deres egen køreadfærd samt deres opfattelse af trafiksikkerhedskulturen i den virksomhed, hvor de arbejder. På baggrund af de tilgængelige informationer, er det ikke muligt at afgøre, om de chauffører, der giver udtryk for at være gode til at køre trafiksikkert, rent faktisk også er det. Sammenhængen mellem chaufførernes opfattelse af virksomhedens trafiksikkerhedskultur og chaufførernes egen adfærd tyder imidlertid på, at virksomheder kan bidrage til øget opmærksomheden omkring trafiksikkerhed og dermed fremme trafiksikker kørsel blandt de chauffører, de har ansat, ved at skabe en virksomhedskultur, hvor trafiksikkerhed prioriteres højt, selv i tilfælde med højt tidspres eller lignende.

 


 

Kilde:
Öz,B., Özkan,T., Lajunen, T. (2013). An investigation of professional drivers: Organizational safety climate, driver behaviours and performance, Transportation Research Part F, 2013, 16, 81-91.

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-29/Trafiksikkerhedskultur-blandt-erhvervschauffoerer
28 MAJ 2020