Nr. 30

NR. 30: DECEMBER 2014: SYGDOM - EN RISIKOFAKTOR I TRAFIKKEN?

Sygdom – en risikofaktor i trafikken?

For at kunne køre trafiksikkert er det afgørende, at trafikanten, ud over at være i besiddelse af grundlæggende kørefærdigheder, er i stand til at opfatte, hvad der sker i trafikken og reagere hensigtsmæssigt. Sygdom kan reducere trafikantens evne til at opfatte og reagere i trafikken og på den måde medføre en øget uheldsrisiko.

Sammenhængen mellem sygdom og uheldsrisiko er dog kompleks, bl.a. fordi der ikke nødvendigvis er en direkte sammenhæng mellem den kliniske vurdering af, hvor omfattende eller fremskreden en sygdom er, og hvor meget trafikantens uheldsrisiko forøges. Af samme årsag er en diagnose eller specifikke symptomer kun sjældent tilstrækkeligt i sig selv til at vurdere om kørekortet bør inddrages.

Samtidig kan inddragelse af kørekortet have nogle negative konsekvenser fx i form af nedsat mobilitet, forringet livskvalitet og manglende åben dialog med lægen omkring sygdommen og dens symptomer.

Nyhedsbrevet indeholder fire artikler.

I første artikel omtales det blandt andet, hvordan og hvorfor diabetes kan påvirke køreevnen. Derudover belyses effekten af den stramning af regler for kørekort for diabetespatienter, der blev indført i 2012.

Den anden er baseret på et interview med specialeansvarlig overlæge Dirk Wolter. I interviewet fortæller han blandt andet om, hvordan demens påvirker køreevnen, og hvordan man kan støtte patienter i processen med kørselsophør.

Den tredje artikel handler om søvnapnø og den øgede risiko for færdselsuheld, som sygdommen kan medføre. Artiklen er baseret på en undersøgelse af forekomsten af udvalgte risikofaktorer blandt en gruppe bilister med søvnapnø.

I fjerde og sidste artikel sættes der fokus på sammenhængen mellem ADHD og uheldsrisiko. Derudover sammenholdes uheldsrisikoen for personer med ADHD med uheldsrisikoen for en række andre sygdomme.


God læselyst
Mette Møller, DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-30
25 SEPTEMBER 2020