Obstruktiv søvnapnø giver øget risiko i trafikken

Forskning tyder på, at personer med obstruktiv søvnapnø har øget risiko for involvering i færdselsuheld, men der mangler fortsat viden på området. I en europæisk undersøgelse har en gruppe forskere derfor set på forekomsten af forskellige risikofaktorer blandt personer med obstruktiv søvnapnø. I undersøgelsen blev der endvidere set på, om der er sammenhæng mellem graden af obstruktiv søvnapnø og personens risiko for involvering i et færdselsuheld.

Af seniorforsker Mette Møller

 
Øget uheldsrisiko
Obstruktiv søvnapnø er en tilstand, der bl.a. medfører stor træthed i dagtimerne som følge af manglende dyb og sammenhængende nattesøvn. På baggrund af internationale undersøgelser skønnes det, at risikoen for at blive involveret i et færdselsuheld er 2-7 gange større for personer med obstruktiv søvnapnø end for personer, der ikke har obstruktiv søvnapnø. Der er dog stor mangel på viden om sammenhængen mellem obstruktiv søvnapnø og involvering i færdselsuheld. Tilsvarende er der mangel på metoder, der på en pålidelig måde kan identificere de personer, der har særlig stor uheldsrisiko, blandt personer med obstruktiv søvnapnø.

 

Undersøgelse blandt personer med obstruktiv søvnapnø

I et forsøg på at komme tættere på en forståelse af sammenhængen mellem obstruktiv søvnapnø og involvering i færdselsuheld har en gruppe forskere set nærmere på kørevaner og forekomsten af risikofaktorer blandt en gruppe personer med obstruktiv søvnapnø. 8476 personer i alderen 18-80 år indgik i undersøgelsen. Alle deltagere var fra ESADA (European Sleep Apnea Database). ESADA er en database, der indeholder oplysninger om personer tilknyttet et af 25 søvncentre i 18 forskellige europæiske lande. I analysen indgik følgende faktorer:

  1. generel sundhedstilstand, fx komorbiditet (flere samtidige sygdomsdiagnoser), alkoholforbrug, medicinforbrug og rygning,
  2. trafikadfærd, herunder kørekorttype, selvrapporteret antal kørte km pr. år og involvering i færdselsuheld,
  3. objektive målinger af deltagernes søvn og vejrtrækning i forbindelse med søvn og
  4. deltagernes subjektive oplevelse af deres søvn samt træthed i løbet af dagtimerne.
Hvad er Søvnapnø?
Søvnapnø er unormal vejrtrækning under søvnen. Apnø kommer af græsk og betyder ”ingen vind”.
 
Personer med søvnapnø har således unormalt lange pauser i vejrtrækningen, når de sover, fordi luftpassagen i svælget er nedsat eller ophævet pga. gentagne tillukninger af svælget. Dette kaldes obstruktiv søvnapnø.
 
Resultatet er, at man bevidst eller ubevidst vågner op mange gange i løbet af natten for at få luft. På grund af de talrige opvågninger får man aldrig længerevarende dyb søvn, og det normale søvnmønster bliver ødelagt. Man kan normalt ikke huske de mange opvågninger dagen efter.
 
De fleste har kørekort

Analysen viste, at 82% af personerne i ESADA databasen havde kørekort, svarende til 2482 kvinder og 5994 mænd. Heraf havde 70% kørekorttype A/B og 15% havde kørekorttype C/D/E. Mændene kørte generelt mere i bil end kvinderne, og dem, der havde kørekort, var generelt yngre, slankere og havde en mildere grad af obstruktiv søvnapnø. Lidt over en tredjedel af de mandlige deltagere med kørekort havde obstruktiv søvnapnø i svær grad. Blandt de kvindelige deltagere med kørekort var det tilsvarende tal 17%.    

Forekomst af risikofaktorer
Undersøgelsen viste, at udtalt træthed, mindre end 5 timers søvn pr. nat, brug af sovemedicin og en årlig kørselsmængde på 15.000 km eller mere var relateret til øget uheldsrisiko. Undersøgelsen viste endvidere, at mindst en af disse faktorer forekom hos 69% af de mandlige og 51% af de kvindelige bilister i undersøgelsen. Endelig viste undersøgelsen, at personer, der foruden obstruktiv søvnapnø havde en psykiatrisk diagnose, også havde øget uheldsrisiko.
 
Kompleks sammenhæng
I modsætning til, hvad man måske ville have forventet, blev der i undersøgelsen kun fundet en svag sammenhæng mellem graden af obstruktiv søvnapnø og risikoen for involvering i et færdselsuheld. Ifølge forskerne viser det for det første, at sammenhængen mellem obstruktiv søvnapnø og uheldsrisiko er kompleks, således at andre faktorer end søvnapnø alene påvirker trafikanternes uheldsrisiko. For det andet viser det, at det at identificere personer med særlig stor risiko for involvering i færdselsuheld er en vanskelig opgave, der ikke kun kan baseres på den kliniske diagnosticering af obstruktiv søvnapnø, men også må inddrage andre relevante faktorer
 
Kørselsmængde er en vigtig faktor
Forfatterne fremhæver, at undersøgelsen tyder på, at der blandt personer med obstruktiv søvnapnø er en overrepræsentation af personer med et højt antal kørte kilometer pr. år. Da undersøgelsen viser, at antal kørte kilometer har betydning for uheldsrisikoen blandt personer med obstruktiv søvnapnø, er det derfor relevant i fremtidige studier at prøve at få en bedre forståelse af denne sammenhæng. Forfatterne fremhæver endvidere, at der blandt deltagerne er en sammenhæng mellem livsstilsfaktorer, der er relateret til obstruktiv søvnapnø (fx overvægt, rygning og alkohol) og det at køre mange kilometer i motorkøretøj pr. år. På den baggrund anbefaler forfatterne, at kørselsmængde inddrages ved vurdering af risikoen for involvering i et færdselsuheld blandt personer med obstruktiv søvnapnø, og at der samtidig gøres en indsats for at få en bedre forståelse af, hvordan fx livsstilsfaktorer påvirker uheldsrisikoen blandt personer med obstruktiv søvnapnø.

 


 

Kilde:
Karimi, M., Hedner, J., Lombardi, C., McNicholas, W. T., Penzel, T., Riha, R. L., Rodenstein, D., Grote, L. (2014). Driving habits and risk factors for traffic accidents among sleep apnea patients – a European multi-centre cohort study. Journal of Sleep Research, 23, 689-699.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-30/Obstruktiv-soevnapnoe-og-trafiksikkerhed
28 MAJ 2020