Nr. 31

NR. 31: MAJ 2015: AUTOMATISERING AF BILKØRSEL

Automatisering af bilkørsel

Allerede tilbage i 1860’erne havde Jules Verne en forestilling om førerløse og fuldautomatiserede køretøjer. I dag er visionen tættere på at kunne realiseres end nogen sinde før.

Det forventes, at automatisering kan bidrage til øget sikkerhed ved at minimere muligheden for menneskelige fejl. Den 100 % fuldautomatiserede bil er dog endnu ikke en realitet, og det er derfor fortsat nødvendigt, at bilisten kan overtage kørslen i forskellige situationer.

I dette nyhedsbrev præsenteres fire undersøgelser, der på forskellig måde belyser trafiksikkerhedsmæssige aspekter af automatiseret bilkørsel.

I nyhedsbrevets første artikel kan man læse, at bilister i dag generelt har en positiv holdning til automatisering af bilkørsel, dog særlig mænd og personer, der godt kan lide spænding.

Bag den positive holdning ligger desuden en forventning om, at automatisering kan være en hjælp i situationer, hvor man ikke selv kan køre trafiksikkert, fx pga. alkoholpåvirkning.


Mental overbelastning og manglende opmærksomhed er to centrale uheldsfaktorer.

I nyhedsbrevets anden artikel omtales en undersøgelse, der viser, at automatisering gør det mindre mentalt krævende at køre bil, men samtidig kan medføre øget reaktionstid, fordi bilisterne laver andre ting under kørslen.

I de to sidste artikler stilles der blandt andet skarpt på en af de store udfordringer: skift mellem automatiseret og manuel kørsel.

Af den ene artikel fremgår det blandt andet, at skift mellem automatiseret og manuel kørsel tager op til 40 sekunder og er særlig problematisk, når behovet for at overtage kørslen opstår på et uforudsigeligt tidspunkt.

Af den anden artikel fremgår det blandt andet, at sandsynligheden for, at bilisten for sent opdager, at han/hun skal overtage kørslen er større, jo mere automatiseret kørslen er.

God læselyst
Seniorforsker Mette Møller, DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-31
25 SEPTEMBER 2020