Nr. 33

NR. 33: SEPTEMBER 2016: DISTRAKTION OG BILKØRSEL

Distraktion og bilkørsel

Distraktion er fortsat en markant uheldsfaktor. Ny forskning tyder på, at 68% af de uheld der sker, sker i en situation, hvor bilisten er i gang med ikke-kørselsrelevant aktivitet. Forskningen tyder endvidere på, at det at skrive en sms under kørslen, er en markant udfordring for trafiksikkerheden. For det første er det en af de undersøgte aktiviteter, der øger uheldsrisikoen mest markant, og for det andet medfører det at skrive sms en øget risiko for involvering i alvorlige uheld.

Dette nyhedsbrev indeholder fire artikler, der fra forskellige vinkler sætter fokus på nogle af de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, der knytter sig til distraktion i forbindelse med bilkørsel.

Første artikel vedrører de nyeste forskningstendenser inden for området. Det fremgår blandt andet, at man i stigende grad er begyndt at interessere sig for, hvilke faktorer der bidrager til, at bilister vælger at involvere sig i ikke-kørselsrelevant aktivitet under kørslen.

I anden artikel stilles der skarpt på betydningen af sociale normer, mens det i tredje artikel diskuteres, om det er relevant at udvide fokus i forebyggelsen. Det vil sige, at man ikke kun fokuser på bilisten men også inddrager bilproducenter, systemdesignere og andre, der på forskellig vis bidrager til, at det er muligt for bilister at involvere sig i ikke-kørselsrelevant aktivitet under bilkørsel. Disse har derfor tilsvarende mulighed for at reducere muligheden for ikke-kørselsrelevant aktivitet under bilkørsel.

I fjerde og sidste artikel rettes fokus mod fremtidens biler, idet der ses på udvalgte aspekter af distraktion i forbindelse med automatiseret kørsel.

God læselyst
Seniorforsker Mette Møller, Transport DTU

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-33
25 SEPTEMBER 2020