Airbags til cyklister

En cykelhjelms størrelse og tykkelse er afgørende for dens evne til at dæmpe det stød som cyklister udsættes for i forbindelse med styrt og/eller kollision. Både praktisk og æstetisk er der dog grænser for, hvor stor en hjelm cyklister vil cykle rundt med. En gruppe amerikanske forskere har testet en ny type cykelhjelm, der udvider sig i forbindelse med styrt/kollision. Forskerne konkluderer, at den nye hjelmtype har potentiale til god beskyttelse mod hovedskader, men at der er behov en omfattende forskningsindsats før der kan konkluderes endeligt vedrørende den trafiksikkerhedsmæssige effekt.

Af seniorforsker Mette Møller

Den velkendte cykelhjelm

Der findes et utal af cykelhjelme i forskellige farver og design (se figur 1). Uafhængigt af den ydre fremtoning har det dog gennemgående været karakteristisk, at en cykelhjelm helt basalt har bestået af en plastikskal, hvis inderside har været beklædt med et flamingo lignende materiale. Af såvel praktiske som æstetiske årsager har hjelmens størrelse været begrænset til 2-3 centimeter i tykkelse, hvilket samtidig har været styrende for, hvilke materialer der har kunnet benyttes til at fremstille en cykelhjelm.

Figur 1 
 
Ny type hovedbeskyttelse

For nylig er der kommet en ny type ”cykelhjelm” frem, der omtales som en ”airbaghjelm” for cyklister (se figur 2). I lighed med den velkendte cykelhjelm er den designet til at beskytte cyklistens hoved i forbindelse med styrt og/eller kollision. Den placeres omkring cyklistens nakke under kørslen, og kan på afstand ligne en form for kraftigt tørklæde. I forbindelse med styrt og/eller kollision folder airbaghjelmen sig ud og fyldes med luft efter samme princip som en airbag i en bil. Herved reduceres kraften i det stød som cyklistens hoved udsættes for i forbindelse med ulykken.

Figur 2 
 
De første tests

I forbindelse med ibrugtagning af nyt sikkerhedsudstyr er det naturligvis vigtigt, at tilvejebringe så stor viden som muligt om udstyrets effekt i forskellige situationer, under forskellige betingelser og blandt forskellige undergrupper af trafikanter. I forbindelse med airbaghjelmen, har der fx været sat spørgsmålstegn ved dens effekt ved henholdsvis lav og meget kraftig stødpåvirkning.

Da airbaghjelmen er så ny som den er, er antallet af videnskabelige undersøgelser af dens trafiksikkerhedsmæssige effekt endnu meget begrænset. En af de få undersøgelser der findes, blev gennemført af en gruppe forskere fra USA. Ifølge forskerne bag undersøgelsen har hjelmens størrelse og tykkelse direkte indflydelse på hjelmens evne til at optage energi og dermed dens evne til at reducere det stød, som cyklistens hoved udsættes for i forbindelse med kollision og/eller styrt. Hjelme, der kan udvide sig, har således teoretisk set potentiale til at kunne yde en større beskyttelse af cyklistens hoved, end den velkendte hjelm, netop fordi den kan udvides til større størrelse og tykkelse.

Metode

Undersøgelsen blev gennemført i et laboratorium ved hjælp af en ”drop-test”. En hovedattrap blev placeret i begge hjelmtyper. Airbag-hjelmen var udløst på forhånd, så den var fyldt med luft og havde en tykkelse på 12 cm. Dernæst lod forskerne de to hjelmtyper falde fra forskellige højder (henholdsvis 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 og 1.8 meter). Hvert fald blev gentaget tre gange. Airbaghjelmen blev undersøgt for eventuel beskadigelse og den traditionelle hjelm blev udskiftet efter hvert forsøg, for at undgå påvirkning af resultaterne som følge af eventuel påvirkning/beskadigelse af hjelmene. Hovedattrap og hjelm landede på en metalplade, og kraften ved kontakten med metalpladen blev målt ved hjælp af sensorer.

 

Resultater

På baggrund af undersøgelsens resultater konkluderer forskerne, at airbaghjelmen reducerer risikoen for alvorlig hovedskade sammenlignet med den traditionelle hjelm ved en stødhastighed på op til 9 m/sek. (den maksimale stødhastighed testet i undersøgelsen). Ifølge forskerne tyder det på, at airbaghjelmen kan reducere risikoen for hovedskade i forbindelse med eneuheld blandt cyklister, idet den gennemsnitlige stødhastighed ved denne uheldstype varierer fra 4,8 til 6,2 m/sek. Forskerne understreger dog, at der er behov for meget mere forskning før der kan konkluderes endeligt vedrørende cykelairbag’ens sikkerhedsmæssige fordele og eventuelle ulemper. Således understreger forskerne fx, at de i deres undersøgelse kun har set på effekten i forbindelse med lineær acceleration uden at tage højde for eventuel påvirkning som følge af rotation. Tilsvarende giver undersøgelsen ikke mulighed for at afdække eventuel risiko for nakkeskade.

 

Konklusion

Undersøgelsens forskere konkluderer, at resultaterne tyder på, at airbaghjelmen på længere sigt har potentiale til at yde bedre beskyttelse mod hovedskade end den traditionelle cykelhjelm, der kendes i dag. De understreger dog samtidig, at der er stort behov for yderligere forskning i effekten i forskellige situationer og under forskellige betingelser, der på en mere realistisk måde minder om de betingelser, som cyklister færdes under i trafikken.


 

Litteratur:

Kurt, M., Laksari, K., Kuo, C., Grant, G.A., Camarillo, D.B. (2016). Modeling and optimization of airbag helmets for preventing head injuries in bicycling. Annals of biomedical engineering, DOI: 10.1007/s10439-016-1732-1

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-34/Airbags-til-cyklister
28 MAJ 2020