Nr. 35

Nr 35 - december 2016: Sikkerhedsteknologi

Sikkerhedsteknologi

Potentialet for forbedret trafiksikkerhed gennem teknologiske løsninger er stort, men brug af sikkerhedsteknologi skaber samtidig nye udfordringer, ikke mindst fordi udviklingen går så hurtigt.  I dette nummer af nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning gives der eksempler på, hvordan teknologiske løsninger kan understøtte trafiksikker adfærd samt nogle af de problemstillinger, der opstår i kølvandet på ny sikkerhedsteknologi.

Nyhedsbrevets første artikel vedrører den sikkerhedsmæssige effekt af fodgængervenlige fronter på personbiler. Artiklen klarlægger således, hvordan bilens design, materialevalg mv. kan bidrage til, at risikoen for at få varige mén i forbindelse med et færdselsuheld reduceres.

Anden artikel tager hul på et af de helt store og meget vanskelige spørgsmål, som fremkomsten af selvkørende biler medfører: Hvilke principper skal gælde for, hvordan en selvkørende bil skal håndtere en situation, hvor personskade er uundgåelig? Skal man forsøge at minimere antallet af personskader for enhver pris? Hvem skal bestemme, hvilke principper der skal gælde? Og hvad kan befolkningen selv acceptere?

I den tredje artikel omtales en undersøgelse af, om mobiltelefonen aktivt kan inddrages til at opnå mere trafiksikker adfærd. Konkret analyseres en række forskellige apps med sikkerhedspotentiale, hvor der både ses på appens mulige effekt i sig selv, men også på funktionalitet og bilisternes accept, idet både funktionalitet og accept er vigtige elementer i at sikre at en app benyttes og at sikkerhedspotentialet dermed kan realiseres.

En vigtig forudsætning for at sikkerhedsteknologi kan bidrage til forbedret trafiksikkerhed er, at de bilister der benytter teknologien ved, hvad teknologien kan, hvilke begrænsninger den har, og hvordan den skal håndteres i forskellige situationer. Nyhedsbrevets fjerde og sidste artikel sætter derfor fokus på bilisters viden om sikkerhedsteknologi i biler. 

God læselyst
Seniorforsker Mette Møller

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-35
25 SEPTEMBER 2020