øverst

Bilister kan trænes i at få øje på motorcyklister i vejkryds

Mange alvorlige uheld med motorcyklister sker i vejkryds, hvor en motorcyklist overses af en bilist på trods af, at bilisten har orienteret sig i retning af motorcyklisten. I et engelsk studie har forskere eksperimenteret med at forbedre bilisters evne til at få øje på motorcyklisterne ved at lade dem spille ’memory’ med billeder af motorcykler. Eksperimentet viste, at træningen gjorde bilisterne bedre i stand til at identificere motorcyklister, når de efterfølgende blev vist billeder af vejkryds.

Af videnskabelig assistent Mikkel Bøg Clemmensen

Motorcyklister er udsatte i vejkryds

I England, såvel som i resten af verden, er motorcyklister særligt udsatte i trafikken. Størstedelen af de engelske uheld med motorcyklister involverer et andet køretøj, der overser motorcyklisten i et vejkryds. Denne form for ulykker resulterer ofte i alvorlige personskader på motorcyklisten.

Motorcyklister er bedre til at spotte andre motorcykler i trafikken

Flere undersøgelser har vist, at bilister, der også kører regelmæssigt på motorcykel, er bedre til at få øje på motorcyklister i trafikken. Man mener, at det skyldes, at bilister med motorcykelerfaring har et større kendskab til det at køre på motorcykel, og at de derfor er bedre i stand til at identificere andre motorcyklister.

I det studie, der beskrives i denne artikel, var det forskernes ønske at udnytte denne viden ved at forsøge at give bilister uden motorcykelerfaring nogle af de visuelle evner, som gjorde erfarne motorcyklister gode til at spotte andre motorcyklister i vejkryds.

Forsøg: Kan bilister trænes i at spotte motorcyklister?

Gennem to eksperimenter ville forskerne teste, om bilister kunne trænes i at spotte motorcyklister på en nem og hurtig måde. Forskerne valgte en metode, hvor de lod en række testpersoner spille memory med kort, der havde billeder af motorcykler. Hypotesen var, at hvis testpersonerne kunne skelne mellem forskellige typer af motorcykler, ville de også forbedre deres evne til at spotte motorcykler generelt.

Metoden var baseret på perceptionsteorier, der hævder, at forbedring af evnen til at skelne mellem subklasser af et objekt (fx forskellige typer af motorcykler) kan forbedre evnen til at genkende objektet på et generelt niveau (fx identificere en motorcyklist i et vejkryds).

diagram

Figur 1. Illustration af den situation, som undersøgelsen testede, hvor en bilist skal svinge til højre i et T-kryds. I denne situation viser undersøgelser, at der blandt andet sker ulykker, fordi bilisten overser motorcyklisten, på trods af at han/hun har orienteret sig mod venstre. Billederne, der blev brugt i eksperiment 1, blev taget ud af bilens siderude, som vist på figuren.

Eksperiment 1

Først testede forskerne forskellene på 30 bilister uden motorcykelerfaring og 30 bilister, der regelmæssigt kørte på motorcykel (grupperne er beskrevet i boks 1). Formålet var at bekræfte, hvad tidligere studier har vist, nemlig at motorcykelerfaring gjorde en forskel, når andre køretøjer skulle identificeres i vejkryds.

Personerne i de to grupper blev vist en række billeder af vejkryds, hvortil de skulle angive, om der var et køretøj, der nærmede sig eller ej. Billederne var taget inde fra førersædet i en bil ud af sideruden, og viste en vej, der enten var tom, eller hvor en bil eller en motorcyklist nærmede sig fra én af tre distancer (tæt afstand, mellemstor afstand eller langt fra). Deltagerne skulle forestille sig, at de sad i en bil på den tilstødende vej i et T-kryds og skulle orientere sig inden et højresving (situationen er vist på Figur 1).

Der var 120 billeder fra forskellige vejkryds. Hvert billede blev vist i 250 ms, hvorefter testpersonen skulle svare på, om han/hun havde set et køretøj, der nærmede sig.

Resultaterne af eksperimentet viste, at bilister, der har motorcykelerfaring, var signifikant bedre til at spotte køretøjer (både motorcykler og biler), der nærmede sig, end bilister, der ikke havde erfaring med at køre på motorcykel (89,4% præcision mod 84,5%).

Gruppe 1 – Bilister uden motorcykelerfaring:

  • 30 testpersoner (17 mænd, 13 kvinder)
  • Gennemsnitalder: 33,8 år
  • Har i gennemsnit kørt 11.523 km pr år i bil

Gruppe 2 – Bilister med motorcykelerfaring:

  • 30 testpersoner (30 mænd, 0 kvinder)
  • Gennemsnitsalder: 40 år
  • Har i gennemsnit kørt 13.277 km pr år i bil og 5.596 km pr år på motorcykel

Boks 1. Boksen beskriver de to grupper, der blev testet i eksperiment 1.

Eksperiment 2

Efter eksperiment 1 blev deltagerne fra gruppe 1, dvs. bilister uden motorcykelerfaring, delt ind i to lige store delgrupper. Begge delgrupper skulle spille 5 spil memory på en computer (spillet er illustreret og forklaret i figur 2). I den ene delgruppe viste kortene billeder af forskellige motorcykler, og i den anden delgruppe viste kortene billeder af frugt.

memory

Figur 2. I memory-spillet blev testpersonen præsenteret for 24 kort med bagsiden opad. Ved at klikke på et kort kunne testpersonen vende det, og hvis det næste vendte kort var identisk, opnåede deltageren et stik. Hvis kortene ikke var identiske, blev begge kort vendt om igen. Når alle stik var fundet, var spillet slut.

Efter at have spillet memory skulle testpersonen gennemføre eksperiment 1 igen, for at se om træningen i at skelne mellem forskellige typer af motorcykler ved hjælp af memory-spillet havde en effekt på deres evne til at spotte motorcyklister i et kryds.

Resultaterne viste, at de deltagere, der havde spillet memory med billeder af motorcykler, klarede sig markant bedre i den efterfølgende gentagelse af eksperiment 1. Deres evne til at spotte motorcyklister, når de blev vist billederne med vejkryds, var forbedret signifikant (82,4% præcision før memoryspillet, 88,3% efter). Ifølge forskerne skyldes det, at deltagerne gennem memoryspillet havde trænet deres evne til at skelne forskellige typer af motorcykler fra hinanden og herigennem havde opnået en større visuel følsomhed over for motorcykler generelt og i andre kontekster, som fx vejkryds.

Resultatet bekræftes af, at de deltagere, der havde spillet memory med billeder af frugter, ikke var blevet bedre til at få øje på motorcyklister.

Konklusion

Undersøgelsen viste, at et simpelt online memoryspil kunne forbedre bilisters evne til at få øje på motorcyklister, når de blev vist billeder af vejkryds. Det tyder på, at denne form for træning har potentiale til at nedbringe antallet af ulykker, der er forårsaget af, at bilister overser motorcyklister, selvom de har orienteret sig i motorcyklistens retning.

Litteratur

Crundall, P., Howard, A., Young, A. (2017). Perceptual training to increase drivers’ ability to spot motorcycles at T-junctions. Transportation Research Part F, 48, 1-12.

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-39/Bilister-kan-traenes-i-at-faa-oeje-paa-motorcyklister
25 SEPTEMBER 2020