Nr 40

Nr. 40 - juli 2018: ÆLDRE BILISTER OG TRAFIKSIKKERHEDSTEKNOLOGI

Leder

Ældre bilister og trafiksikkerhedsteknologi

Trafikanternes adfærd er en afgørende faktor i langt de fleste trafikuheld. I nogle tilfælde er uheldet et resultat af risikovillighed. I andre tilfælde er uheldet en konsekvens af utilstrækkelige kørefærdigheder eller manglende evne til at køre trafiksikkert. Udviklingen af teknologiske løsninger, der kan understøtte sikker trafikantadfærd, går hurtigt i disse år. Samtidig stiger andelen af ældre trafikanter. Trods individuelle forskelle vil mange trafikanter før eller siden opleve aldersbetingede kognitive og fysiske svækkelser, der kan påvirke deres evne til at køre trafiksikkert.

I dette nummer af Nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning præsenteres derfor fire undersøgelser, der fra hver sin vinkel sætter fokus på, om teknologisk baserede førerstøttesystemer kan hjælpe ældre trafikanter til mere trafiksikker adfærd.

Nyhedsbrevets to første artikler omhandler undersøgelser, der har set på, om ældre kan have gavn af to specifikke systemer: en GPS og en vognbaneskiftealarm. Med hensyn til GPS’en var formålet at afdække, om den aflastede de ældre bilister, når de skulle finde vej, eller tværtimod var distraherende. Undersøgelsen viste, at de fleste ældre oplevede GPS’en som en aflastning. Nogle ældre havde dog vanskeligt ved at forstå GPS’ens anvisninger og lavede flere kørefejl. Med hensyn til vognbaneskiftealarmen var formålet at se, om en vognbaneskiftealarm, der specifikt var udviklet med henblik på at imødese ældre bilisters udfordringer, kunne støtte de ældre til at holde sig centralt på kørebanen. Undersøgelsen viste, at alarmen ikke havde betydning for, hvor ofte de ældre kom til at trække ud til siden af kørebanen. Til gengæld var de hurtigere til at rette bilen op, når det skete.

I den tredje artikel er der fokus på, i hvilken grad ældre, når de skal købe bil, vælger en bil med teknologi, der kan afhjælpe de fysiske og kognitive udfordringer, de oplever. Undersøgelsens resultater tyder på, at dette ikke er tilfældet. Undersøgelsen viser dog også, at de ældre i stor udstrækning efterfølgende bliver glade for den teknologiske støtte, deres bil tilbyder.

Den fjerde og sidste artikel omhandler en undersøgelse, der så på, om der var forskel på, hvilke aktiviteter unge og ældre bilister foretog sig, når de kørte i en delvist selvkørende bil, samt om der var forskel på, hvor effektivt de to aldersgrupper overtog kontrollen med bilen, når det var påkrævet. Resultaterne var ikke entydige, men tydede dog på, at ældre bilister overtog kørslen mindre jævnt end yngre bilister, hvilket kunne bidrage til at skabe flere farlige situationer.

God læselyst

Mette Møller, seniorforsker

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-40
25 SEPTEMBER 2020