Billede

Øget hastighedskontrol sænker antallet af hastighedsovertrædelser

En svensk undersøgelse viser, at intensiveret politikontrol nedsætter den gennemsnitlige kørehastighed og bidrager til færre hastighedsovertrædelser. 

Af Sandra Krogh Andersen og Mette Møller

Kørehastighed har stor betydning for antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og det er derfor vigtigt, at hastighedsgrænser overholdes. Denne artikel omhandler en evaluering af en intervention, der omfattede intensiveret hastighedskontrol. Evalueringen skulle blandt andet afdække, om interventionen bidrog til at reducere omfanget af hastighedsovertrædelser.

Intensiveret hastighedskontrol

Den intensiverede hastighedskontrol blev gennemført på 13 strækninger i fem forskellige politikredse i løbet af en periode på tre uger. I alle politikredse blev der valgt en kontrolstrækning og mindst en teststrækning. Strækningerne blev udvalgt blandt strækninger, som politiet havde identificeret som relevante ud fra uheldsbelastning, gennemsnitshastighed, trafikmængde og vejtype. Strækninger i nærheden af politistationen blev prioriteret for at minimere den distance, politiet skulle køre for at udføre kontrol, og for at tillade flere patruljerende betjente at deltage i interventionen. 

Interventionens elementer

Den intensiverede hastighedskontrol omfattede tre elementer: 1) Manuel stationær hastighedskontrol i 20 minutter foretaget med laserudstyr på strækninger med høj hastighed og høj ulykkesrisiko. Interventionen var målrettet hastighedsovertrædelser på 6-9 km/t. 2) Civile patruljebiler med det formål at sætte ind over for aggressiv kørsel på strækningerne. 3) Opstilling af fotovogne. I forbindelse med evalueringen blev offentligheden gjort opmærksom på den intensiverede hastighedskontrol på de relevante strækninger gennem kampagner i aviser og på de sociale medier. 

Hastighedsdata

Gennemsnitshastighed og hastighedsovertrædelser blev målt før og efter interventionen på de 13 udvalgte strækninger. Gennemsnitshastigheden på referencestrækningerne blev målt af fotovogne. Øvrige hastighedsdata og data om hastighedsovertrædelser blev indsamlet af NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) fra 22 forskellige målingspunkter i de fem politikredse en uge før, i løbet af interventionen og fem uger efter interventionen blev iværksat.

Effekt på gennemsnitshastighed

Sammenligning af gennemsnitshastigheden før og efter interventionen viste forskellige resultater for forskellige strækninger (tabel 1). Forfatterne bemærker, at ændringen i gennemsnitshastigheden er højest på de strækninger, hvor gennemsnitshastigheden, inden interventionen blev iværksat, var højere end hastighedsgrænsen. Samlet blev gennemsnitshastigheden reduceret med 2 km i timen.

Tabel 1: Effekt på gennemsnitshastighed før og efter intensiveret hastighedskontrol

 

Strækning

 

Hastighedsgrænse (km/t)

Gennemsnitshastighed (km/t)

Ændring

Før

Efter

km/t

%

1

70

82

79

-3

-3

2

80

76

76

0

0

3

70

77

69

-8

-10

4

70

72

70

-2

-3

5

70

69

69

0

-1

Effekt på hastighedsovertrædelser

En sammenligning af antallet af hastighedsovertrædelser før og efter den intensiverede hastighedskontrol viste et fald for fire af de fem strækninger (tabel 2). Den observerede reduktion i hastighedsovertrædelser ses især på strækninger, hvor hastighedsbegrænsningen blev overtrådt før politiindsatsen.

Tabel 2: Effekt på hastighedsovertrædelser før og efter intensiveret hastighedskontrol

Strækning

Hastighedsgrænse (km/t)

Antal hastighedsovertrædelser (%)

Før

Efter

Ændring

1

70

90

83

-7

2

80

31

31

0

3

70

76

45

-31

4

70

59

44

-15

5

70

38

35

-3

Konklusion

På baggrund af undersøgelsens resultater konkluderede forskerne, at intensiveret hastighedskontrol kan bidrage til nedsættelse af gennemsnitshastigheden og øget overholdelse af hastighedsgrænsen. Dette har betydning for trafiksikkerheden, fordi lavere hastighed på vejene bidrager til en reduktion i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne.

Litteratur

Vadeby, A., Forsman, Å., Sörensen, G. (2018). Evaluation of intensified speed enforcement in Police Region West in Sweden. VTI notat 13A-2018.

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-45/Svensk-undersoegelse
28 MAJ 2020