Nr 46

Nr. 46 - Oktober 2019: ERHVERVSRELATEREDE ULYKKER

Leder

Trafiksikkerhed for erhvervschauffører

Erhvervsrelateret kørsel, såsom transport af personer eller varer, udgør en væsentlig del af det daglige transportomfang, og erhvervskøretøjer er jævnligt involveret i trafikulykker. I 2017 var der 296 alvorligt tilskadekomne og 72 dræbte som følge af ulykker, hvor erhvervskøretøjer var involveret (kilde: Rådet for Sikker Trafik). Både af hensyn til de implicerede erhvervschauffører, men også af hensyn til deres pårørende og trafikanter i øvrigt, er det vigtigt, at erhvervsrelateret kørsel afvikles under trafiksikre omstændigheder. I dette nyhedsbrev sættes der derfor fokus på netop dette.

Nyhedsbrevet omfatter omtale af fire internationale undersøgelser, hvoraf tre på forskellig måde belyser, hvilken betydning trafiksikkerhedskulturen i virksomheden har for, hvor trafiksikker erhvervschaufførens kørsel er. Den fjerde undersøgelse vedrører oplevelsen af træthed blandt erhvervschauffører.

I første artikel fremgår det, at virksomhedens holdning til trafiksikkerhed, påvirker chaufførerne således, at hvis det gøres klart for chaufførerne, at sikker kørsel skal prioriteres, øger det sandsynligheden for, at chaufførerne ikke har intention om at køre risikofyldt.

Af den anden artikel fremgår det, at ansættelses- og aflønningsvilkår kan have stor indflydelse på, hvor højt trafiksikker kørsel prioriteres af den enkelte chauffør.

I den tredje artikel omtales en undersøgelse, der baseret på en sammenligning mellem Norge og Grækenland, viser, at den nationale trafiksikkerhedskultur har meget stor betydning for, hvor sikkert landets professionelle chauffører kører. Undersøgelsen viser dog også, at trafiksikkerhedskulturen i virksomheder kan bidrage til at øge trafiksikker kørsel.

Den fjerde og sidste undersøgelse har fokus på erhvervschaufførers oplevelse af træthed. Undersøgelsen viser, at erhvervschauffører er mindre tilbøjelige til at opleve, at de er søvnige end ikke-professionelle chauffører, selv om fysiologiske målinger og køreadfærd indikerer, at de er trætte.

Som noget nyt har du nu mulighed for at følge forskningsgruppen for Transportpsykologi ved DTU Management via LinkedIn. Du finder gruppens LinkedIn-side her.

God læselyst

Mette Møller


http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-46
25 SEPTEMBER 2020