Nr 20

Nr. 20: Juni 2012: Køreuddannelse

Køreuddannelse

Antallet af færdselsuheld falder, men unge er fortsat overrepræsenteret i den danske færdselsuheldsstatistik.

I dette nummer af Nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning sættes der fokus på to tiltag til forbedring af trafiksikkerheden for unge bilister, der endnu ikke har været forsøgt i Danmark. Det ene tiltag kaldes ”privat øvelseskørsel” (supervised practice), dvs. muligheden for at unge kan øve sig i at køre bil under supervision af en ikke professionel ledsager. Det andet tiltag kaldes ”trinvist kørekort” (graduated driver licensing – GDL). GDL er et system, hvor der er visse restriktioner på, hvornår og i hvilke situationer unge nye bilister må køre bil.

Nyhedsbrevet indeholder fire artikler.

Den første artikel giver et indblik i, hvor mange timers privat øvelseskørsel unge i USA faktisk deltager i. Endvidere giver den et indblik i, om omfanget af træning varierer alt efter, hvor den unge bor, den unges køn og familiesituation.

I den anden artikel sammenlignes indholdet af privat øvelseskørsel med indholdet af øvelseskørsel med en professionel kørerlærer for at se, om de to træningsformer overlapper og/eller supplerer hinanden.

Forældrenes og de unges holdning til trinvist kørekort har betydning for den trafiksikkerhedsmæssige effekt af systemet. I nyhedsbrevets tredje artikel ses der på, om der er sammenhæng mellem unge bilisters uheldsrisiko som 21-årig og den holdning til trinvist kørekort, som de unge bilister og deres forældre havde, da de unge bilister var 15 år.

Den fjerde og sidste artikel vedrører, hvor stor en trafiksikkerhedsmæssig effekt man vurderer, at indførelse af trinvist kørekort i Norge vil kunne bidrage til.

 

God læselyst
Mette Møller, seniorforsker
DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-20
25 SEPTEMBER 2020