Nr 27

Nr. 27: April 2014: Trafiksikkerhed på el-cykel

Trafiksikkerhed på el-cykel

En el-cykel er en cykel, hvor der er monteret en elektrisk hjælpemotor. I Danmark må hjælpemotoren kun give effekt, når cyklisten træder i pedalerne, og når kørehastigheden ikke overskrider 25 km/t. Nogle lande, fx Kina, har også el-cykler, hvor hjælpemotoren kan give effekt, uden at der trædes i pedalerne. I Danmark er el-cykler underlagt samme lovgivning som konventionelle cykler.

I Danmark er el-cyklers andel af solgte cykler steget fra 2 % i 2010 til 4,2 % i 2013. En el-cykel har en række fordele, fx at det er et fleksibelt, økonomisk overkommeligt og miljøvenligt transportmiddel, der samtidig er mindre fysik anstrengende at benytte end en konventionel cykel.Den eksisterende viden om el-cykler og trafiksikkerhed er dog yderst begrænset. Størstedelen af den eksisterende forskning stammer fra Kina, og det er uklart, i hvilken udstrækning disse resultater kan overføres til europæiske forhold på grund af forskelle på færdselsregler, trafikkultur, cykeltyper osv.

Dette nyhedsbrev indeholder fire artikler, der fra forskellige vinkler belyser nogle af de trafiksikkerhedsmæssige aspekter, der er knyttet til anvendelse af el-cykler.

I den første artikel præsenteres resultaterne fra to undersøgelser, der har set nærmere på, hvad der er karakteristisk for uheld med el-cykler. Den ene undersøgelse er fra Danmark og vedrører dødsuheld. Den anden undersøgelse er fra Schweiz og vedrører skadestueregistrerede personskadeuheld.

Den anden artikel omhandler brugernes erfaringer med el-cykler og er baseret på en undersøgelse fra USA og en undersøgelse fra Tyskland.

I tredje artikel præsenteres nogle foreløbige resultater fra en eksperimentel undersøgelse fra Holland, hvor man har undersøgt, om cyklister kører forskelligt, alt efter om de kører på en el-cykel eller på en konventionel cykel. Undersøgelsen har særlig fokus på ældre cyklister.

Den fjerde artikel er baseret på en kinesisk observationsundersøgelse, hvor man har set på, om el-cyklister har flere konflikter med motorkøretøjer end konventionelle cyklister har.

God læselyst
Mette Møller, DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-27
25 SEPTEMBER 2020