Nr 28

Nr. 28: Juni 2014: Forældreengagement og regler

Forældreengagement og regler

Forældre har generelt stor indflydelse på deres børns adfærd. Dette gælder også i trafikken. Forældre er derfor en ressource, der kan benyttes til forbedring af trafiksikkerheden blandt børn og unge. En vigtig forudsætning for dette er imidlertid, at der er tilstrækkelig viden om de mekanismer, der ligger bag forældres indflydelse på børn og unges trafikadfærd.

I dette nummer af nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning omtales fire artikler, der på forskellig måde belyser, hvordan forældre påvirker deres børns trafikadfærd og dermed, hvordan forældre kan bidrage til at forbedre trafiksikkerheden for børn og unge.

I den første artikel slås det fast, at effekten af en trafiksikker rollemodel er størst, når rollemodellens adfærd understøttes af regler og krav om samme trafiksikre adfærd.

I den anden artikel omtales en undersøgelse, der dokumenterer, at forældrenes generelle opdragelsesstil sætter rammerne for, hvilke muligheder forældrene har for at reducere unges uheldsrisiko gennem forskellige restriktioner. De unge accepterer ikke restriktioner i forbindelse med bilkørsel, med mindre det er i naturlig forlængelse af den opdragelsesstil, de er vant til.

I tredje artikel ses der nærmere på, hvordan forældre rent faktisk forsøger at hjælpe deres børn til trafiksikker kørsel i forbindelse med privat øvelseskørsel. Resultatet viser blandt andet, at forældrene kun i ringe omfang har fokus på de mere avancerede aspekter ved bilkørsel, som fx, hvordan man kan forudse trafikkens udvikling længere fremme.

I den fjerde og sidste artikel konkluderes det, at effekten af forældrenes egen kørestil er så stor, at deres forsøg på at instruere deres børn i trafiksikker kørsel har begrænset effekt, hvis de selv kører risikobetonet.

God læselyst
Mette Møller, DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-28
25 SEPTEMBER 2020