Nr. 32

NR. 32: JULI 2015: MOTIVATION TIL AT OVERHOLDE FÆRDSELSLOVEN

Motivation til at overholde færdselsloven

Spirituskørsel, høj fart og andre former for risikoadfærd er blandt de vigtigste udfordringer for trafiksikkerheden. Fælles for disse udfordringer er, at trafikanterne ikke overholder færdselsloven.

Et væsentligt element i forbedring af trafiksikkerheden er derfor at udvikle tiltag, der motiverer til at følge færdselsloven. I dette nyhedsbrev gives der eksempler på effekten af sådanne tiltag.

Listen over eksisterende tiltag er dog lang, og alle kan derfor ikke inkluderes i dette nyhedsbrev. Dertil kommer, at der er en omfattende mangel på videnskabelige effektevalueringer af tiltag til forbedring af trafiksikkerheden.

De tiltag, der omtales her, er baseret på ny forskning og de eksemplificerer forskellige relevante strategier til at motivere trafikanter til at overholde færdselsloven.

Første artikel vedrører effekten af tiltag til forebyggelse af gentagen spirituskørsel (fx alkolås) og strategier til undgåelse af spirituskørsel generelt - herunder straf og holdningsændring gennem indsigt.

Anden artikel vedrører effekten af automatisk trafikkontrol (ATK), en motivations-strategi, der blandt andet er baseret på en kombination af høj opdagelsesrisiko og økonomisk og social sanktionering.

Tredje artikel tydeliggør, at forskellige sociale sanktioner fra jævnaldrene og forældre er et vigtigt motiverende element bag unges trafikadfærd, der med fordel kan bruges i forhold til unge bilister.

Sidste artikel handler om økonomiske incitamenter som positiv motiverende faktor. Interventionen adskiller sig fra den velkendte økonomiske sanktionering ved at være baseret på belønning frem for straf.God læselyst
Seniorforsker Mette Møller, DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-32
11 AUGUST 2020