Nr 38

NR 38 - NOVEMBER 2017: TRAFIKSIKKERHED OG VEJVREDE

Leder

Interessen for vejvrede er stor, ikke blot i Danmark men også internationalt. Viden der kan bidrage til at reducere forekomsten af vejvrede er vigtig, ikke kun fordi det er ubehageligt at blive udsat for andre trafikanters vrede i trafikken, men også fordi vejvrede øger risikoen for færdselsuheld. Selvom der i dag findes en del forskning om vejvrede, er der stadig mange uudforskede aspekter. De artikler, der indgår i dette nyhedsbrev, er alle udvalgt med det formål at sætte fokus på aspekter, der hidtil kun har været undersøgt i begrænset omfang.

Den første artikel sætter fokus på, hvorvidt vejvrede er en uheldsfaktor. Dette aspekt har tidligere primært været belyst indirekte, men i den refererede undersøgelse dokumenteres det, at involvering i vejvrede medfører en øget risiko for uheldsinvolvering, selv når der tages højde for andre risikofaktorer som fx spirituskørsel, køn og alder.

I den anden artikel sættes der fokus på udvalgte aspekter af vejvrede i Danmark. Artiklen er baseret på en ny dansk undersøgelse lavet af DTU i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Undersøgelsen viser blandt andet, at forekomsten af mildere former for vejvrede som fx at råbe ad andre trafikanter er steget inden for de seneste 10 år. Endvidere viser undersøgelsen, at der er forskel på, hvilke forklaringer trafikanter mener, der er på egne vredesudbrud og vredesudbrud blandt andre.

I tredje artikel omtales en undersøgelse, der vedrører vejvrede blandt motorcyklister. Hovedparten af den viden, der i dag findes om vejvrede, er baseret på vejvrede blandt bilister. I undersøgelsen ses der derfor på, om køretøjet har betydning for, hvor meget vejvrede trafikanter giver udtryk for.

Nyhedsbrevets fjerde og sidste artikel vedrører tiltag til forebyggelse af vejvrede blandt bilister. Artiklen er baseret på en oversigtsartikel over evaluerede tiltag til forebyggelse af vejvrede. I artiklen præsenteres en oversigt over de forskellige typer tiltag som findes samt de elementer de enkelte tiltag har fokus på.

God læselyst

Seniorforsker, Mette Møller

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-38
1 OKTOBER 2020