Nr 41

Nr. 41 - August 2018: REKLAMETAVLER OG DISTRAKTION

Leder

Distraherer reklametavler bilister under deres kørsel?

Distraktion er en velkendt risikofaktor i trafikken. Hidtil har fokus været på effekten af distraktorer inde i køretøjerne som fx brug af mobiltelefon under kørslen. Dette nyhedsbrev omhandler derfor ny forskning vedrørende potentielle distraktorer, der forekommer uden for køretøjerne. Specifikt ses der på effekten af vejreklamer. Resultaterne er relevante for udformning af retningslinjer vedr. placering af reklametavler, men viser samtidig, at der er stor brug for mere viden på området.

Nyhedsbrevet omfatter i alt fire artikler, hvoraf den første omhandler en undersøgelse af, hvorvidt reklametavler påvirker bilisters forståelse af den trafikale situation, de befinder sig i. Undersøgelsen er baseret på registrering og sammenligning af bilisters tanker i situationer med og uden reklametavler langs vejen. Resultaterne tyder på, at bilisterne i nogen grad ignorerer reklametavler, når trafiksituationen kræver deres fulde opmærksomhed.

De tre efterfølgende artikler omtaler undersøgelser, der på forskellig måde belyser effekten af reklametavlers udformning og placering. Således vedrører nyhedsbrevets anden artikel en undersøgelse, der sætter fokus på, hvordan enkeltstående reklametavler påvirker bilisters visuelle opmærksomhed under kørslen. Undersøgelsens resultater tyder på, at en reklametavle fanger bilisters opmærksomhed, uanset om den er placeret i højre eller venstre side af vejen, og at bilister i mindre grad retter blikket fremad mod midten af vejen, når de passerer en reklametavle.

Nyhedsbrevets tredje artikel vedrører en ny dansk undersøgelse, hvor der ses på potentiel distraktion i forbindelse med opstilling af LED-lysreklamer langs vejen. Resultaterne viste, at bilisterne rettede blikket mod LED-reklamerne i længere tid, end de rettede blikket mod trafiksignaler og vejskilte i øvrigt. Tilsvarende viste resultaterne, at bilisterne kiggede mere på store reklamer end på små. På baggrund af undersøgelsens resultater konkluderes det, at LED-lysreklamer distraherer bilister og medfører en øget risiko for uheld som følge af reduceret sikkerhedsafstand til forankørende.

Den fjerde og sidste artikel omhandler en undersøgelse, hvor man har forsøgt at afdække, hvilken betydning reklamers udformning har for, hvor meget de påvirker bilisters evne til at køre bil. Resultaterne tyder på, at reklamens udformning har betydning for, i hvilket omfang og på hvilken måde bilisters evne til at køre bil bliver påvirket. Således ser det fx ud til, at komplekse reklametavler fyldt med tekst påvirker selve køreevnen, mens mere grafiske reklametavler forringer bilisternes evne til at registrere farveskift.

God læselyst

Seniorforsker, Mette Møller

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-41
22 OKTOBER 2020