Nr 44

Nr. 44 - April 2019: FARTGRÆNSER OG TRAFIKSIKKERHED

Leder

Hastighedsgrænser og trafiksikkerhed

I denne uge sætter politiet i hele Europa fokus på farten på vejene med fartkontroller. I den anledning sættes der i dette nummer af ”Nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning” fokus på hastighedsgrænsers betydning for trafiksikkerheden.

Nyhedsbrevet indeholder en omtale af resultater fra fire nye internationale forskningsbaserede undersøgelser. Undersøgelserne belyser problemstillingen på forskellig måde. Resultaterne peger dog alle på, at lavere hastigheder medfører færre og mindre alvorlige ulykker.

Den første undersøgelse er gennemført i Sverige. Baseret på en trafiksikkerhedsmæssig vurdering ændrede man hastighedsgrænserne således, at de nogle steder blev sat ned og andre steder sat op. Undersøgelsen viste generelt set, at antallet af dræbte og tilskadekomne faldt på de veje, hvor hastigheden blev sat ned, og at antallet af alvorligt tilskadekomne steg på de veje, hvor hastigheden blev sat op.

Anden artikel omhandler en undersøgelse fra Montana, USA. Formålet var at se på effekten af at sænke hastighedsgrænsen, så den var lavere end den hastighed, som flertallet af bilister valgte på en given strækning. Resultatet viste, at hvis forskellen ikke var for stor, havde det en gavnlig effekt på trafiksikkerheden.

Nyhedsbrevets tredje artikel vedrører effekten af en generel sænkelse af hastighedsgrænserne i Boston. Resultatet viste blandt andet, at en lavere hastighedsgrænse medførte færre overtrædelser af hastighedsgrænsen. Særlig de store overtrædelser af hastighedsgrænsen faldt.

I fjerde og sidste artikel slås det endnu en gang videnskabeligt fast, at hastighed er central for trafiksikkerheden således, at højere fart medfører flere dræbte og alvorligt tilskadekomne. Undersøgelsen er en metaanalyse, hvor man har samlet resultater fra 49 internationale undersøgelser publiceret efter år 2000.


God læselyst,

Mette Møller, seniorforsker
http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-44
21 OKTOBER 2020