Billede

Genopfriskningskursus for ældre bilister

En undersøgelse udført i Storbritannien har vist, at ældre bilister er interesserede i at deltage i et kursus designet til at genopfriske viden om trafiksikker adfærd under bilkørsel. Størstedelen af deltagerne gav udtryk for at ville ændre deres bilkørsel på baggrund af kurset.

Af Ragnhild Holgaard og Mette Møller

I Storbritannien skal bilister, når de bliver 70 år, selv udfylde en erklæring om, at de fortsat er i stand til at køre bil på forsvarlig vis. Der kan være forskellige grunde til, at ældre bilister kan have svært ved at køre bil som fx svigtende helbred, manglende daglig rutine og/eller forældet køreviden.

Et kursus udviklet i Storbritannien har til formål at opdatere ældre bilisters viden om færdselsregler, risikosituationer og selvevaluering af køreevne.

Oplæg og diskussion

153 deltagere i alderen 75+ år var med til at pilotteste kurset. Kurset bestod af et 2-timers oplæg, hvor deltagerne løbende blev inddraget i diskussioner baseret på det præsenterede materiale, billeder og film. Se tabel 1 for en oversigt over kurset.

Tabel 1: Temaer gennemgået på kurset.

Tema

Eksempel på indhold

Hvad er en god bilist?

Diskussion af relevant erfaring, tålmodighed, høflighed, være observant og opmærksom, opmærksomhed på egen køreevne, planlægge fremad.

Koncentrerer du dig?

Hvad skal man fokusere på? Vejskilte, hastighed, position osv. Se efter mulige farer i omgivelserne.

Distraktioner

Illustration af potentielle distraktorer inden i og uden for bilen.

Helbred og køretøj

Helbredstilstande og medicin, som kan påvirke kørslen. Vedligeholdelse af køretøj (rene ruder, tjek dæktryk).

Highway code

Britisk guide til bilkørsel. Kort quiz.

Motorvejskørsel

Tilkørsel, banevalg, overhaling, køre efter andre, skilte.

Rundkørsler

Banevalg, udkørsel og markering.

Vejmarkeringer

Betydning bag forskellige vejmarkeringer.

Sikker afstand

Forklaring af 2-sekunders reglen, og hvorfor man skal holde endnu længere afstand i dårlige forhold.

Hvad udgør en risiko?

Gruppediskussion omkring, hvad der kan udgøre en risiko i trafikken.

Observation

Visning af billeder/film af lokale trafikscener i få sekunder. Derefter spørge deltagerne, hvad de så/kan huske.

Sammenstød

Hvordan og hvorfor opstår sammenstød? Hvordan kan man undgå at blive involveret i andres ulykker?

 

Både før og efter kurset svarede deltagerne på et spørgeskema om køreerfaring og køreadfærd. Der blev også spurgt ind til deltagernes vurdering af egen køreevne og selvsikkerhed i trafikken.

Efter kursusdeltagelsen blev en del af deltagerne inviteret til at deltage i en fokusgruppe, som blandt andet undersøgte deltagernes oplevelse af kurset mere i dybden.

Begejstring og ændret adfærd

De fleste deltagere svarede, at de deltog på eget initiativ, og at de deltog for at få opdateret deres køreviden eller for at få tjekket, om de fortsat var i stand til at køre forsvarligt. Over en tredjedel af deltagerne sagde, at de havde tjekket op på trafikregler inden for det sidste år, men 12,5% mente, at de slet ikke var opdaterede på området. 32% af deltagerne havde taget andre kørekurser inden for de sidste 10 år.

Alle deltagerne mente, at kurset var brugbart. ’Vejmarkering’, ’rundkørsler’ og ’koncentration’ var de tre temaer, som deltagerne fandt mest brugbare. ’Observation’, ’Highway code’ og ’helbred og køretøj’ var de temaer, som deltagerne fandt mindst brugbare.

Undersøgelsen viste, at det primært var selvsikre bilister, som mødte op til kurset. For langt de fleste deltagere påvirkede kurset ikke deres opfattelse af egen køreevne/selvsikkerhed i trafikken.

Efter kurset mente 80% af deltagerne, at de helt sikkert eller formentligt ville ændre deres køreadfærd. Følgende otte kategorier blev nævnt som områder, hvor deltagerne ville ændre deres adfærd som følge af kurset: øget opmærksomhed og koncentration, bedre tilkørsel til rundkørsler, generel forbedring af kørsel, bedre orientering, mere forsigtighed ved vejkryds, køre langsommere/holde øje med farten, bruge spejle korrekt og planlægge længere frem.

I den efterfølgende fokusgruppe sagde flere af deltagerne, at de faktisk havde ændret deres køreadfærd.

Usikre bilister mangler

Et problem med den britiske undersøgelse er, at det primært var selvsikre bilister, som mødte op til kurset. Formentligt ville usikre bilister have mindst lige så stor glæde af at komme på et genopfriskningskursus i trafiksikker adfærd. Deltagerne i kurset foreslog, at de usikre bilister med tiden ville møde op til sådanne kurser, hvis de blev en realitet, ved at få kurset anbefalet fra bekendte, som havde deltaget.

 

Litteratur:

Hawley, C., Smith, R. & Goodwin, L. (2018). Road safety education for older drivers: Evaluation of a classroom-based training initiative. Transportation Research Part F, 59, s. 505-523.

https://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-47/Hawley-et-al
4 JULI 2020