Billede

Hvornår er man fit-to-drive?

Bestemmelser angående udstedelse og fornyelse af kørekort gælder på tværs af EU's medlemslande, men det er op til det enkelte land, hvordan bestemmelserne efterleves. Dermed opstår der varierende praksis i de forskellige EU-lande.

Af Ragnhild Holgaard og Mette Møller

Ifølge et EU-direktiv kan borgere i EU's medlemslande kun opnå kørekort, hvis de lever op til bestemte krav, fx helbredsmæssigt. Det er dog op til de enkelte medlemslande at bestemme, hvordan man vurderer, om kørekortsansøgeren lever op til disse krav, og derfor håndteres denne vurdering forskelligt fra land til land. To forskere fra Ungarn har med særligt fokus på ældre bilister sammenlignet praksis i Ungarn, Frankrig, Østrig, Holland og Tyskland.

Er ældre bilister fit-to-drive?

Tidligere undersøgelser peger på, at alder har en sammenhæng med fitness-to-drive, men at alder i sig selv ikke er en afgørende faktor. I de fleste EU-lande anses høj alder som en risikofaktor i forbindelse med udstedelse/fornyelse af kørekort, og ældre bilister får lov til at have kørekort under strengere regler end andre for at håndtere denne risiko. I mange lande er det eksempelvis nødvendigt for ældre at forny kørekortet oftere, end yngre bilister skal, og der kan også være særlige krav til en lægefaglig vurdering.

I de undersøgte lande er det kun Østrig, som ikke har særlige regler for ældre bilister.

Den vurderende instans

I de fem lande er det forskellige fagfolk, som skal lave vurderingen af, om en person er fit-to-drive. Overordnet set er der tre typer: 1) egen læge, 2) specialist eller 3) selverklæring. Se desuden tabel 1 for en oversigt.

Tabel 1. Hvilken instans vurderer fitness-to-drive i det enkelte land og indhold af vurderingen.

 

Ungarn

Frankrig

Østrig

Holland

Tyskland

Instans

Egen læge

Godkendt læge

Specialiseret læge

Selverklæring

Læge

Indhold

Lægen kender til borgerens helbreds­problemer

Undersøgelse af hjerte, syn, svimmelhed, alkohol- og stofmisbrug, træthed, mentale og neurologiske sygdomme.

Undersøgelse af bevægelse, koordination, selvudtrykkelse, vægt, højde, syn, hørelse, blodtryk, puls, knæbøjning, håndtryk, armbevægelser, rystelser.

Diskussion af selverklæringen. Fysisk undersøgelse: arme, ben, ryg. Mental undersøgelse: orientering, hukommelse, praktiske færdigheder, social og individuel funktion. Blodtryk, undersøgelse af syn og urin (for diabetikere).

Undersøgelse af bevægelse, koordination, selvudtrykkelse, vægt, højde, syn, hørelse, blodtryk, puls, knæbøjning, håndtryk, armbevægelser, rystelser.

Særligt egen læge over for specialist diskuteres af forfatterne bag sammenligningen. Ifølge forfatterne er fordelene ved at have en specialist til at vurdere fitness-to-drive, at fagpersonen ikke kender kørekortsansøgeren, og dermed ikke lader sig påvirke af relationen til vedkommende. Dermed bliver vurderingen muligvis foretaget på et mere sagligt grundlag.

Modsat mener forfatterne bag sammenligningen, at egen læge har den fordel, at lægen kender kørekortsansøgere godt, og at det vil være sværere for ansøgeren at gemme helbredsmæssige problemer for egen lægen end for en specialist. Egen læge vil ofte kende relevante familiemedlemmer og kan derfor fx involvere pårørende i at støtte en bilist i at stoppe sin bilkørsel.

Forskellig praksis mindsker trafiksikkerheden

Forfatterne bag sammenligningen konkluderer, at der på trods af EU-direktivet er store forskelle i håndteringen af kørekortsudstedelser og –fornyelser i EU-landene, og at denne variation kan have betydning for trafiksikkerheden. Særligt påpeger de problemet i, at en EU-borger kan blive fundet uegnet til at køre i et andet EU-land end hjemlandet, uden at hjemlandet underrettes om dette eller at det har betydning for muligheden for at køre i hjemlandet. Forfatterne foreslår at EU indretter sig i større grad efter USA’s eksempel, hvor de forskellige stater har stort set samme procedurer for udstedelse og fornyelse af kørekort, og at EU’s medlemslande deler relevant information med hinanden.

 

Litteratur:

Keretszty, E. & Julesz, M. (2018). Medical fitness to drive in the EU with special reference to the age factor. Rechtsmedizin, 28, s. 288-294.

https://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-47/Kereszty-og-Julesz
4 JULI 2020