Redaktion

Seniorforsker Mette Møller
Seniorforsker Sonja Haustein


Nyhedsbrevet: Trafiksikkerhedsforskning udgives af DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet. Rådet for Sikker Trafik støtter udgivelsen og indgår i en løbende dialog om relevante emner til kommende udgivelser.

Nyhedsbrevet informerer om forskning inden for et udvalgt emne. Emnet vil være forskelligt fra gang til gang. Målet med nyhedsbrevet er at give alle med interesse for trafiksikkerhed et indblik i den aktuelle forskning fra ind- og udland. Nyhedsbrevet vil se på både den samfundsmæssige og den praktiske relevans samt fortælle om, hvad der forskes i lige nu.

Print Fotos: DTU / Colourbox / Fotograf Peter Nørby / Promovec

 

Kontakt

Mette Møller
Seniorforsker
DTU Management Engineering
45 25 65 37
https://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/redaktion
16 DECEMBER 2018